Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozebrać się" na angielski

Wyszukaj rozebrać się w: Definicja Synonimy
undress
strip
get undressed
take my clothes off
get naked

Sugestie

Ale nie mogę jej pozwolić rozebrać się tutaj.
But I can't let her undress here.
Może mi pani dać torebkę i płaszcz... i rozebrać się.
You can give me your purse and your undress.
On sprawi, że rozebrać się do naga i dostać się na tablicach ze każdy patrzy.
He would make you strip naked and get on the tables with everybody watching you.
Dlaczego córka Genessiera, zrozpaczona z powodu swego oszpecenia, miałaby rozebrać się do naga w środku zimy, zanim poszła się utopić?
Why should Génessier's daughter, distraught at her disfigurement, feel the need to strip naked in mid-winter before drowning herself?
Podejść do stołu i rozebrać się.
Now over to the table and get undressed.
Rozebrać się, czy mam rozebrać Ciebie?
Undress... or should I undress you?
Jak mogłeś rozebrać się na moich oczach?
I can't believe you would just undress in front of me. God.
Ale pomógł ci rozebrać się do nurkowania.
Well, the good news is, you're already half undressed for swimmin'.
Proszę wejść do kabiny i rozebrać się.
Please step into the cubicle and remove your clothes.
Mężczyzna zawsze pozwala kobiecie rozebrać się pierwszej.
A gentleman always allows the lady to undress first.
Widzieli panowie, że aby pozbawić kobietę godności, trzeba jej kazać rozebrać się.
You've seen how a woman must be made to remove her own clothing... depriving her of her dignity.
Jedyną dziwną rzeczą jaką kiedykolwiek ci zrobiłem było otworzenie serca i duszy kiedy powinienem rozebrać się chwilę po tym jak wyszłaś z pokoju.
The only weird thing I ever did to you was open up my heart and soul when all I had to do was strip naked while you were out of the room.
Nie możesz do niego podejść i rozebrać się.
You can't just go up and take off your clothes.
Proszę pani, nie może rozebrać się tutaj.
Ma'am, he can't take his clothes off in here.
Nathan wystarczy, że ciężko mi pomyśleć o tym żeby rozebrać się przed tobą.
Nathan it's hard enough for me to even think about being naked in front of you.
Po prostu chciałabym rozebrać się z tej sukienki.
I just have to get out of this dress.
A chciałem rozebrać się do szortów i popracować nad opalenizną.
Thought I'd strip down to my shorts, work on my tan.
To chyba całkiem naturalne, rozebrać się przed kimś, kto patrzy na ciebie tak namiętnie.
And it seemed so natural to take my clothes off in front of someone who was looking at me so passionately.
Gdybyś chciał rozebrać się dla mnie, zawsze możemy się gdzieś przejść.
Well, if you ever want to model for me, we can just go.
Czemu nigdy nie pozwolisz mi rozebrać się całkiem?
How come you never let me take it all off?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo