Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozerwie" na angielski

will tear
gonna tear
will rip
will pull
would tear
going to rip
he tears
will blow
is gonna rip
get ripped
He'll tear
it'll rip
will be blown
Jeśli mnie zabijesz, wilk rozerwie was na strzępy.
If you kill me, that wolf will tear you to bits.
Wiem, że on rozerwie Anglię na kawałki.
I see that he will tear England to pieces.
Bez kalibracji statek rozerwie kontinuum czasoprzestrzenne.
Without the exact calibration, that ship will rip the time-space continuum apart.
Ten niedźwiedź rozerwie go na strzępy.
That bear will rip him to pieces.
Kiedy skończą, tłum rozerwie cię kawałek po kawałku.
And when they are done the mob will tear you apart, limb by limb.
Jak nie dostanę pieniędzy, to rozerwie cię na kawałki.
If l don't get my money, I will tear you into pieces.
Ten osioł rozerwie cię na kawałki!
That donkey will tear you up!
Kiedy oni wszyscy zgina, niepokój wśród cywilów rozerwie kraj na części.
When they are all dead, civil unrest will tear the country apart.
Nawet, jeśli się nie zawahasz, to pozostała dwójka rozerwie cię na pół.
Even if you don't hesitate, the other two will rip you in half.
Ale wtedy, mój drogi, troll rozerwie ją na strzępy, i to będzie twoja wina.
But then, my friend, the troll will tear her apart, and it will be your fault.
Jeśli nie przestanie, rozerwie Enterprise.
If this keeps up, it will tear up the Enterprise.
Sześciokrotna zmiażdży ci żebra... i rozerwie serce.
Six will crush your ribs to jelly... and explode your heart.
Łańcuch eksplozji wtórnych rozerwie ten złom na kawałki.
Set off a chain of secondary explosions that'll rip that ship apart.
Od operacji muszę jeść powoli albo rozerwie mi wnętrzności.
Since my surgery, I have to eat slowly or my insides might explode.
Wprowadziłem go w stan śpiączki w obawie, że rozerwie pasy.
I've put him in a medically induced coma, for now. I was afraid he might break through the restraints.
Myślałem, że rozerwie mnie na strzępy.
Don't presume to tell me I was brave, Mr. Bush.
Ostrożnie, bo rozerwie pani szwy.
Careful, you don't want to rip the sutures.
Bifrost będzie rósł, aż rozerwie Jotunheim na strzępy.
The Bifrost will build until it rips Jotunheim apart.
Pójdziemy przez to, to rozerwie nas na strzępy.
If we go through this, we get blown to bits.
Nie mogę oczekiwać, że ktoś ciężko chory mnie rozerwie.
I can't expect someone who's really sick to entertain me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 181. Pasujących: 181. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo