Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozmawiać z" na angielski

Wyszukaj rozmawiać z w: Definicja Synonimy
talk to
speak to
speak with
phone with
talk with
talk about with
to see the
conversation with
calling for
talking to speaking to
talking with
talked to
spoken to
word with

Sugestie

Potrzebujesz mnie żeby rozmawiać z klientem.
And you need to talk to the customer.
Nie wolno mi rozmawiać z chłopakami.
It's just, I'm not supposed to talk to boys.
Możesz rozmawiać z mężczyznami o interesach.
You may speak to men, on business, yes.
Chciałbym rozmawiać z dyrektorem Tajnych Służb.
I want to speak to Secret Services chief, please.
Muszę rozmawiać z waszym agentem specjalnym.
I must speak with an NCIS special agent.
Mieliśmy okazję rozmawiać z odpowiedzialnymi za nie ludźmi.
We had the opportunity to speak with the people in charge.
Powinienem pójść i rozmawiać z nią.
I should go over and talk to her.
Pozwala rozmawiać z moimi potomkami w odległej przyszłości.
Lets me talk to my descendants in the far future.
Nie powinnaś więcej rozmawiać z Alice.
So I don't think you should speak to Alice any more.
Proszę nie rozmawiać z nikim oprócz lekarza.
Remember, don't talk to anybody except your doctor.
Raczej nie pozwolą Haroldowi rozmawiać z prezydentem.
I don't think they're going to let Harold talk to the president.
Gdybym chciał rozmawiać z ludźmi, zostałbym w obyczajówce.
If I wanted to talk to people I would have stayed in vice.
Teraz możemy razem rozmawiać z Drago.
Now you and I can go talk to drago together.
Podobno możesz rozmawiać z duszami zmarłych.
I understand you can converse with the souls of the dead.
Powiedziały ze chcą rozmawiać z tobą.
They said that they would be speaking to your newspaper.
Muszę pilnie rozmawiać z panem Hastingsem.
I need to talk to Mr. Hastings right now.
Chciałbym rozmawiać z kim zajmującym się krzesłami.
I'd like to speak to somebody in chairs, please. Hola.
Dowództwo chce rozmawiać z dowódcą oddziału.
Command wants to talk to the team leader.
To wspaniałe rozmawiać z prawdziwym bohaterem.
But it's awfully good talking to a real live hero.
Chcemy rozmawiać z duszą... Madeline O'Malley.
We wish to speak to the spirit of Madeline O'Malley.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4087. Pasujących: 4087. Czas odpowiedzi: 210 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo