Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozpakować" na angielski

Wyszukaj rozpakować w: Definicja Synonimy
unpack
unwrap
unzip
unpacking
settled in
Świetnie, pójdę rozpakować swoje manatki.
Great. All right, let me go unpack my schnibs.
Ja i Stella pomagaliśmy ci się rozpakować.
Me and Stella was helping you unpack.
Panna Kent pomoże ci je rozpakować.
Miss Kent will help you unwrap them.
Możesz go rozpakować wieczorem, kiedy dzieci pójdą spać.
You can unwrap it tonight when the kids are asleep.
Syn, mogę tylko zapytać Aby rozpakować marynarkę?
Son, can I just ask you to unzip your jacket?
Ja i Stella pomagaliśmy ci się rozpakować.
Me and Stella helped you unpack.
Chcę rozpakować kilka kartonów, jeśli chcesz się przyłączyć.
Anyway I want unpack some boxes.
To jest ostatnie pudło które musze rozpakować i jestem oficjalnie przeniesiona.
This is the last box I have to unpack, and then I'm officially moved in.
Myślę, że należy znaleźć gdzieś na osiedlenie się albo przynajmniej rozpakować walizkę.
I think you should find somewhere to settle or at least unpack your suitcase.
Mogę ich podrzucić do szkoły jeśli chcesz zostać i się rozpakować.
I can drop them all at school if you want to unpack.
Pomogę ci się rozpakować jak wrócę o 19.00.
I'll help you unpack when I come home at 7:00.
Twój nowy współlokator szybko się wprowadził, ale to ty będziesz musiał rozpakować jego kłamstwa.
Your new roommate's moving in fast, but you're the one who's going to have to unpack his lies.
Myślę, że powinniśmy się rozpakować przed obiadem.
Okay, I think we should unpack before dinner.
Tato, Mama nie chce rozpakować moich lalek.
Dad, Mum won't unpack my Cabbage Patch Kids.
Próbowałam pomóc mu rozpakować się po podróży, kiedy coś spadło na podłogę.
I was trying to help him unpack from the trip when something fell on the floor.
W pewnym sensie musisz wracaćdo tego samego domu, rozpakować swoje brudne rzeczy, i mieć wspólne życie.
At some point you have to go home to the same house, unpack your dirty laundry, and have a life together.
Pomogę ci się rozpakować, dziadku.
Let me help you unpack, Granddad.
Wszystko co muszę zrobić to się rozpakować.
All I have to do is unpack.
Gdy tylko przybyłas do Raju, nawet nie miałas czasu, aby rozpakować bagaże...
When you just arrived in Heaven, you haven't even had time to unpack the luggage...
Nawet nie odważyłaś się rozpakować ani urządzić się tutaj.
You don't even dare unpack and make yourself a home.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 205. Pasujących: 205. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo