Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozumiesz" na angielski

Sugestie

115
96
57
Wrócisz do życia, które rozumiesz.
You'll be back in a world that you understand.
Więc teraz rozumiesz, co mówiłam kiedy cię zatrudniałam.
So, now you understand what I was saying when I hired you.
On ciagle mieszka z rodzicami, rozumiesz.
He still lives with his parents, you know...
Czułem że robię coś dobrego, rozumiesz.
I felt like I was doing something good, you know.
Masz Amandę, więc rozumiesz różnicę między koleżeństwem a miłością.
You have Amanda, so you understand the difference between friendship and love.
Jeśli mnie rozumiesz, dotknij nosa.
If you understand me, touch your nose.
Zawsze byli bardzo mili, kulturalni, rozumiesz.
They were always very polite, academic, you understand.
Teraz rozumiesz, dlaczego musimy napisać przemowę dla Jen.
So now you understand why we have to write that speech for Jen.
Wrócisz do świata, który rozumiesz.
You'll be back in a world that you understand.
Muszę myśleć o przyszłości, rozumiesz.
I have to think about the future, you know.
Miałeś syna, z pewnością rozumiesz.
You had a son, so surely you understand.
Muszę wiedzieć, czy mnie rozumiesz.
I need to know that you understand me.
Teraz rozumiesz dlaczego zwą mnie Wiatrem.
Now you understand why I'm called Wind.
Zakładam, że rozumiesz powody oskarżenia.
All right, so I assume you understand the basics of the lawsuit.
Ojcze, teraz rozumiesz, dlaczego musieliśmy ci nazmyślać przed prysznicami.
Father, now you understand why we had to feed you that bull outside the showers.
Jeśli rozumiesz, zrób to porządnie.
If you understand, then do it properly.
Mógłby być wspaniałą okazją, rozumiesz, prawdziwy chirurg.
He could be the real deal, you know... a natural surgeon.
Mogliśmy po prostu wyskoczyć wcześniej, rozumiesz.
We could have just bailed early, you know.
Nie rozumiesz, nastąpiła tragiczna pomyłka.
You don't understand, there's been a terrible mistake.
Tyle żyć widziałeś, a nic nie rozumiesz.
Alan, you've seen so much life... and somehow you miss the point.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13078. Pasujących: 13078. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo