Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ruchome schody" na angielski

Wyszukaj ruchome schody w: Definicja Synonimy
escalator
Dlaczego Twoje ruchome schody są zawsze zepsute?
Why is your escalator always broken?
A wezmę schody, ty weźmiesz ruchome schody, i oboje będziemy zadowoleni.
I'll take the stairs, you take the escalator, we both head home happy.
Ruchome schody są zasiedlone przez nanity.
The escalator is infested with nanites.
"Ruchome schody do biura kierownika".
"Escalator to manager's office."
W trakcie wykonywania swoich obowiązków wczoraj wieczorem, upadłeś wchodząc na ruchome schody, i jadąc nimi ciężko grzmotnąłeś głową.
During the course of performing your duties yesterday evening, You fell over going up an escalator And sadly you bumped your head while riding an escalator.
Chociaż wielu ludzi było wtedy biednych i nie stać by ich było na pokój w hotelu... hotel pozwolił wszystkim przybyć... i wytestować jedyne w mieście ruchome schody.
Although most people in Flint were now too poor to afford a room at the hotel allowed the public on opening day... to come and ride the city's only escalator.
Zrobili wielkie zamieszanie tylko dlatego że poprosiłam by włączyli z powrotem ruchome schody.
They made a huge fuss just because I asked them to turn the escalator back on.
Dwie windy, ruchome schody i w lewo przy łuku Lincolna.
Two elevators, one moving walkway, turn left at the Lincoln arches.
Nie waż się wchodzić na te ruchome schody!
And don't you dare get on that subsequent escalator!
I chcę ruchome schody.
And I want a StairMaster.
Pewnego ranka w metrze, miałem przesiadkę przy 53. ulicy, gdzie są ogromne ruchome schody.
And one morning, I was riding the subway. I had to make a transfer at the 53rd St. stop where there are these two giant escalators.
Ponieważ ruchome schody służą do przemieszczania ludzi wszystkie te kratownice przenoszą siły po przekątnej.
Because we're using escalators to move people, all of these trusses are picking up diagonal loads.
Nie będę wchodził w szczegółowy opis tych projektów, ale jak widzicie, te ruchome schody i windy, którymi ludzie przemieszczają się wzdłuż fasady budynku, podtrzymywane są przez 122 kratownic.
I won't go into too much description of any of these projects, but what you can see is that the escalators and elevators that circulate people along the face of the building are all held up by 122 structural trusses.
Ruchome schody nagle się zatrzymały.
The escalator just stopped out of nowhere.
Ruchome schody po prawej.
First escalator on the right.
Będą też ruchome schody, żeby się tam dostać.
Then we're going to make an escalator that helps you get up there.

Pozostałe wyniki

Schody ruchome i podnośniki muszą funkcjonować bezpiecznie.
Escalators and travelators must function safely.
Dźwigi, schody ruchome i chodniki ruchome
Schody ruchome i ruchome chodniki muszą być zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją wskazaną w dodatku A, indeks 2.
Escalators and moving walks shall be designed in accordance with the specification referenced in Appendix A, index 2.
Może schody ruchome są w remoncie.
Maybe the Jetway isn't working.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo