Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rura wydechowa" na angielski

Wyszukaj rura wydechowa w: Definicja Synonimy
exhaust pipe
Ta rura wydechowa jest tak zardzewiała, że...
This exhaust pipe is so rusty I could...
EP Rura wydechowa lub układ rozcieńczania pierwotnego
EP Exhaust pipe or primary dilution system
Rura wydechowa (ze stali nierdzewnej)(kod CN 87089290) | 0 EUR | Nie dotyczy | |
Exhaust pipe (stainless steel)(CN-code 87089290) | EUR 0 | Not applicable | |
Układ rur [5]Tłumik [5]Rura wydechowa [5]Kontrolka elektryczna (jeśli zainstalowana)
Pipe work [5]Silencer [5]Exhaust pipe [5]Electrical control device, where fitted
Jeżeli silnik jest wyposażony w układ oczyszczania spalin, rura wydechowa na odcinku o długości co najmniej czterokrotności swojej średnicy przed komorą rozprężną (w kierunku przeciwnym do przepływu) zawierającą taki układ oczyszczania spalin musi mieć taką samą średnicę, jaka występuje w eksploatacji.
If the engine is equipped with an exhaust after-treatment system, the exhaust pipe shall have the same diameter as found in-use for at least four pipe diameters upstream of the expansion section containing the after-treatment device.
Jeśli to twoje rozwiązanie to rura wydechowa nawala.
It is if your solution is sucking on a tailpipe.
A ty wyglądasz jak rura wydechowa.
He treats you like a drain pipe.
Nie, to tylko rura wydechowa samochodu.
No, that was just a car backfiring.
Ta rura wydechowa zawsze tak wygląda?
Does your tailpipe always look like this?
Taka wielka rura wydechowa, na grilla?
This one's got a booster rocket. Tow! All right.
Ta rura wydechowa zawsze tak wygląda?
I DON'T - THERE'S A LOT OF RUST IN THERE.
"Część układu wydechowego lub tłumienia" oznacza jedną z części, które łącznie tworzą układ wydechowy (np. rura wydechowa, tłumik właściwy) i układ ssący (filtr powietrza), jeżeli występują.
'Component of an exhaust or silencing system' means one of the individual components which together form the exhaust system (such as exhaust pipework, the silencer proper) and the intake system (air filter) if any.
Rura wydechowa zainstalowana pomiędzy silnikiem a układem pełnego rozcieńczania przepływu spełnia wymagania określone w dodatku 2 do niniejszego załącznika.
The exhaust pipe between the engine and the full flow dilution system shall conform to the requirements laid down in Appendix 2 to this annex.
Przewody łączące [2]Tłumik [2]Rura wydechowa [2]Hamulec wydechowy [3]
Connecting pipes [2]Silencer [2]Tail pipe [2]Exhaust brake [3]
Oryginalny lakier i rura wydechowa.
Got the original paint, the original exhaust.
Brzmi jak rura wydechowa.
Sounds like the exhaust manifold.
A ty wyglądasz jak rura wydechowa.
You can't move.
Jak tłumik albo rura wydechowa.
Like a muffler or a tailpipe.
Rura wydechowa jakby zapchana.
Little murky in the oxydol.
Rura wydechowa do wymiany.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo