Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ruszyć w drogę" na angielski

Wyszukaj ruszyć w drogę w: Definicja Synonimy
get on the road
to hit the road
Odbierzesz żebyśmy mogły ruszyć w drogę?
Can you just answer it so we can get on the road?
Bo chcę ruszyć w drogę, zanim zaczną się korki.
I want to get on the road before traffic starts.
Za trzy dni mam być w Colorado Springs, więc najwyższa pora ruszyć w drogę.
I'm due in Colorado Springs in three days... and it's time for me to hit the road.
Pora ruszyć w drogę.
It's time to hit the road.
Pora żeby wymienić ślinę i ruszyć w drogę.
Well, it's time to swap spit and hit the road.
Panie, powinieneś ruszyć w drogę.
Sir, you really ought to be on your way.
Wstąpić do Mapes, dobrze się zabawić i znowu ruszyć w drogę.
Check into the Mapes, have a good time, and off we go again.
Jestem pewna, że jest wielu ludzi którzy potrzebują ruszyć w drogę przede mną.
I'm sure there's a lot of folks out there who need to be on the road before I do.
Płakał jak małe dziecko, że nie może ruszyć w drogę.
He cried like a baby because he couldn't go.
Skoro król tak rozkazuje, musisz ruszyć w drogę, doktorze Knight.
Since the king commands it, you must be on your way, Dr. Knight.
Naszym problemem jest to, że w każdej chwili może ruszyć w drogę.
[woman] Our concern is that he could be on the move at any moment.
Właściwie to, mieliśmy ruszyć w drogę.
Actually, we were just about to saddle up and hit the trails.
Chciałabym jak najszybciej ruszyć w drogę.
You should know, I must return soon.
On chciał ruszyć w drogę i... odnaleźć siebie.
He wanted to... hit the open road and... find himself.
Czy możemy wreszcie ruszyć w drogę?
Would yeh get out o' the way there?
Jeśli nie możesz się wydostać, ja nie mogę ruszyć w drogę.
If you can't get out, I can't leave.
Kiedy mówi pan: "W drogę", mamy ruszyć w drogę?
When you say go, you mean just go?
Zawsze rozmawialiśmy o podróży, która nigdy się nie odbyła, z dala od spokojnego morza i w końcu, sama, gotowa ruszyć w drogę, nie pytałam o nic, nie wiedziałam nic, po prostu opuściłam swoje ciało ruszając przed siebie.
We always spoke of a trip that never took place, away from the calm sea and in the end, alone, ready to depart, I asked nothing, I knew nothing I just left my body move forward
Powinienem ruszyć w drogę.
I should be on my way.
Chyba powinienem ruszyć w drogę.
I suppose I should hit the highway.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 29. Pasujących: 29. Czas odpowiedzi: 37 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo