Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rzucić" na angielski

Wyszukaj rzucić w: Definicja Synonimy

Sugestie

593
111
Dobrze Starla, chcesz rzucić piłkę.
Okay, Starla, you wanted to throw the ball.
Potrafiłem rzucić piłką przez całe boisko.
I could throw a dodgeball through a piece of plywood.
Nigdy nie chciałeś rzucić swojej pracy.
You don't want to quit the department, not for one minute.
Mógłbym rzucić picie i poprowadzić lokal.
I could quit drinking and run the place.
Próbujesz mnie rzucić w dniu ślubu.
You're trying to dump me on the day ofmywedding.
Powiedziałeś, że chcesz rzucić tę pracę.
You told me before that you wanted to quit your job.
Mogę rzucić szkołę i znaleźć pracę.
I could quit school and get a job.
Powinniśmy rzucić tę robotę... i poszukać prawdziwego zajęcia.
We should quit this job... and find ourselves some real employment.
Żeby rzucić palenie, nie jako antykoncepcję.
To quit smoking, I mean, not as a contraceptive.
Powinienem cie zlikwidowac, rzucić twoje ciało do rowu...
I was supposed to drive you out in the sticks, throw your body in a ditch...
Dostaję się rzucić siebie pod autobusem znów.
I get to throw myself under a bus again.
Jednak, musimy rzucić Nadzorowi jakąś kość.
Still, we have to throw Oversight a bone.
Wystarczy tylko żeby raz rzucić zaklęcie.
There's only enough left to cast the spell one more time.
Jeden z nas musiałby rzucić pracę.
One of us would have to give up work.
Chciał rzucić koszykówkę by znaleźć pracę.
He wanted to drop basketball and get a job.
Słyszałam, że próbujesz wszystko rzucić.
So I hear you got this whole cold turkey thing going on.
Pod koniec chciałam rzucić tobą o ścianę.
At the end, I just wanted to throw you against a wall.
Kasłałem i kazała mi rzucić palenie.
I had a cough, and she made me stop smoking.
Lecz jeśli się nie utopisz, pomożemy ci rzucić palenie.
But, if you don't drown, we can at least help you to give up smoking and drug-taking.
Mogę rzucić wszystko byś miała lepszą przyszłość.
I had to go through all this, to have a better future.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2769. Pasujących: 2769. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo