Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "są ze sobą powiązane" na angielski

Wyszukaj są ze sobą powiązane w: Definicja Synonimy
are connected
go hand in hand
are related
are linked
are interlinked
are interrelated
are interconnected
are intertwined
were connected
they're connected
are tied together
are correlated

Sugestie

Pogromczyni i Klucz jakoś są ze sobą powiązane.
The Slayer and the Key are connected.
Muszę wiedzieć, czy te dwie rzeczy są ze sobą powiązane.
I need to know if these two things are connected.
Te dwie kwestie są ze sobą powiązane, a rozwój tej infrastruktury transportowej ma duże znaczenie polityczne i symboliczne, co staje się prawdziwie ważnym celem dla Europy XXI wieku.
The two things go hand in hand, and developing these transport infrastructures is a strongly political, symbolic and real issue, which is becoming a central objective for 21st century Europe.
Plan STE i rozwój naszej polityki badawczej są ze sobą powiązane.
The SET Plan and the development of our research policy go hand in hand.
Mam przeczucie, że te sprawy są ze sobą powiązane.
I have a hunch that these cases are related.
Dla mnie te zagadnienia są ze sobą powiązane.
For me, these matters are related.
Uważamy, że te dwie sprawy są ze sobą powiązane.
We think the two are connected.
Myślę, że te rzeczy są ze sobą powiązane.
I think those three are related.
Siły fizyczne i umysłowe są ze sobą powiązane.
Mental and physical strength are connected.
Te dwa zjawiska są ze sobą powiązane i dlatego należałoby rozwiązywać je wspólnie.
These two phenomena are related and therefore, they should be dealt with together.
Myślenie, że te dwie smierci są ze sobą powiązane, nie jest całkiem bez sensu.
It's not unreasonable to think that these two deaths are related.
Twoje kradzieże i te u nas są ze sobą powiązane.
Your thefts and our thefts are related.
Te morderstwa są ze sobą powiązane, prawda?
These murders are connected, right?
W pewnym stopniu zatem ryzyko i zachęty do poprawy efektywności są ze sobą powiązane.
To some extent, therefore, risk and efficiency incentives go hand in hand.
Mam rozumieć, że te morderstwa są ze sobą powiązane?
I take it these killings are connected.
Mamy pewność, że wszystkie wydarzenia są ze sobą powiązane?
Do we know that the events are related?
Sądzi Pan, że te dwa wydarzenia są ze sobą powiązane?
Do you think these two events are connected?
Uważa pan, że te dwie sprawy są ze sobą powiązane?
You think that the two cases are related?
Niech pan również pamięta, że jeśli te sprawy są ze sobą powiązane,
Also keep in mind that if these cases are related,
Wszystkie tańce są ze sobą powiązane.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 129. Pasujących: 129. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo