Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sąd przysięgłych" na angielski

Wyszukaj sąd przysięgłych w: Definicja Synonimy
jury
Że opowiedzą swą historię? i sąd przysięgłych wyciągnie z kieszeni chusteczki?
Your mothers and your fathers are going to tell their stories and jury's going to pull out their handkerchiefs and dab their eyes?
Panie sędzio, sąd przysięgłych oczekiwał ludzkiego dramatu.
Your Honour, the jury was expecting a human drama.
Nie chyba że, oczywiście, zwołasz sąd przysięgłych.
Not unless, of course, you convene a grand jury.
(Gunson) Kiedy sąd przysięgłych wrócił z oskarżeniem,
(Gunson) When the grand jury came back with the indictment,
Mam moc, żeby przywlec każdego z twoich klientów przed sąd przysięgłych, ludzi rozpoznawalnych, którzy nie lubią otwierać Times'a i widzieć swoich nazwisk powiązanych z kryminalnymi dochodzeniami.
I have the power to drag every one of your clients in front of a grand jury. High-profile people who don't like to open up the L.A. Times and see their names attached to criminal investigations.
Odmów, a sąd przysięgłych baczy to zauważyć, i na emeryturę przejdziesz w Folsom.
Refuse and the grand jury will see to it that you retire at Folsom.
Wystarczy by zaciągnąć Mr. Lee przed sąd przysięgłych... ale wtedy jego zeznanie będzie przeciwko nam i wygra.
Enough to drag Mr. Lee before a grand jury. It's his word against their word, and he'll win.
Że opowiedzą swą historię? i sąd przysięgłych wyciągnie z kieszeni chusteczki?
They'll tell their stories so the jury pull out their handkerchiefs?
Jeśli chodzi o WR Grace, sąd przysięgłych odpowiedział
With respect to W.R. Grace, the jury has answered...
I to powiedziawszy... sądzę że sąd przysięgłych tutaj... będzie tak dobry jak gdzie indziej...
As such... a jury here would be... as fair as a jury anywhere else.
Dalsze informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej LBHHMD63E31Z330M; b) dnia 15.7.2006 r. uniewinniony przez sąd przysięgłych w Cremonie. ;
Other information: (a) Italian fiscal code LBHHMD63E31Z330M, (b) Acquitted by the Cremona Court of assizes on 15.7.2006.'
Oświadczam, że macie prawo do adwokata, do konfrontacji ze świadkami, którzy zeznawali przeciwko wam, do rozprawy prowadzonej przez zwykły sąd lub sąd przysięgłych, oraz prawo do zwolnienia za kaucją.
I want to advise you that you're entitled to be represented by counsel to be confronted by the witnesses that testify against you to a public and speedy trial by the court or by a jury and the right to be admitted to bail.
Czy wiesz co to jest sąd przysięgłych?
You know what a grand jury is?
Frank, to był sąd przysięgłych, wyjaśnianiem korupcji... zamjie się bezpośrednio policja.
Frank, this was a grand jury about police officers... actively engaged in corruption.
Stworzono sąd przysięgłych, gdyż wcześniej, przez wieki, sędziowie mogli wieszać młodych mężczyzn tylko za to, że ich nie lubili.
The jury system was originated, Mr. Easter, because, for thousands of years before that, an individual judge had the power to hang, for example, any young man he simply did not like.
Sąd przysięgłych będzie się zbierał.
The grand jury is about to convene.
Sąd przysięgłych jest sprawiedliwy i. t. d.
Jury of my peers, and so on and so forth.
Jeśli zaciągneliby mnie przed sąd przysięgłych, jestem prawie pewny, że zapytaliby mnie, co się stało w Stockton.
I'm pretty sure they would have asked me about Stockton.

Pozostałe wyniki

Członkowie ławy przysięgłych sąd wam dziękuje.
Members of the jury, this court thanks you.
Sąd i ława przysięgłych zdecydowały co następuje...
The court and jury have ruled as follows...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 40. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo