Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sąsiad" na angielski

Wyszukaj sąsiad w: Definicja Synonimy
neighbour
next door
neighbor
neighborhood

Sugestie

Mój nieznajomy sąsiad będzie zawsze odpowiadał mi tą samą muzyką...
The unknown neighbour will always answer to me with the same music...
Jako ich najbliższy sąsiad wiem co mówię.
As the nextdoor neighbour I know what I'm talking about.
Twój sąsiad kupił i jest bardzo zadowolony.
Your neighbour bought one and is very pleased with it.
Jej sąsiad w góry robi bardzo dużo hałasu.
Neighbour here makes quite the racket.
Mój sąsiad właśnie do mnie dzwonił.
My neighbour's just called me.
I nasz sąsiad nie wygląda wcale tak kiepsko.
And our neighbour doesn't look bad as well.
To zabawne, bo pana sąsiad powiedział, że mieszkają u pana.
It's funny, as a neighbour told us they're staying with you.
To John Butler, mój sąsiad.
Tha's John Butler, my neighbour.
A ty pomyślałaś, że sąsiad budowlaniec,
And you were thinking what? Neighbour Dan, he's in construction,
To jakiś rozżalony pracownik, zazdrosny sąsiad.
It the question is a discontented employee, an envious neighbor.
Ale sąsiad ma bo jest bogaty.
But the neighbour has one 'cause he's wealthy.
Zjadła posiłek, zanim przyszedł sąsiad.
She ate a meal there before a neighbor dropped by.
Ale jako sąsiad powinienem spuścić panu baty.
But as your neighbour, I'd like to kick you around the block.
Posłuchajcie, mój sąsiad jest dość stary.
Listen, the neighbour on the same floor is a bit old.
Jest ze mną Christopher Mayo, sąsiad ofiary.
With me now is Christopher Mayo, a neighbor of the deceased.
Nasz sąsiad postanowił zniszczyć prawe i szlachetne uczynki...
Our neighbor has chosen to smear the good and noble actions...
Doug, to mój sąsiad Leonard.
Doug, this is my neighbor, Leonard.
Ale sąsiad powiedział nam, gdzie są.
However, a neighbour told us where they were.
Jestem Robert Turner, twój sąsiad.
I'm Robert Turner. I'm your neighbor.
Członek rodziny, znajomy, sąsiad.
A family member, a friend, a neighbor.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1007. Pasujących: 1007. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo