Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sędzia" na angielski

Wyszukaj sędzia w: Definicja Synonimy
judge
magistrate
referee
justice
ref
umpire
ump
presiding
His Honor
Juror
Thejudge
court jury

Sugestie

To sędzia Bannerman z sądu apelacyjnego.
This is Judge Bannerman of the appellate court.
Ale... jakiś sędzia wypuścił ich.
But... some judge would have let them right out.
Wtedy o takich kontaktach sędzia łącznikowy informuje odnośnego przedstawiciela krajowego.
In such cases, the liaison magistrate shall inform the national member concerned of such contacts.
Majorze, szanowny sędzia chciałby omówić strategię winiarską.
Major, our esteemed magistrate wishes you to consult on a wine strategy.
Reprezentujący wszystkich angielskich sędziów, z wielkim zapałem, w Mistrzostwach Europy 2008 sędzia asystent Darren Cann i sędzia główny Howard Webb.
Representing all England referees so magnificently, in the Euro 2008 tournament: assistant referee Darren Cann and referee Howard Webb.
Słyszałeś co powiedział sędzia Turpin, paniczu.
You heard what Judge Turpin said, little man.
Przewodniczy sędzia Edward A. Haggerty.
Honorable Judge Edward A. Haggerty, Jr. presiding.
Aren'ta bardzo dobry negocjator, sędzia.
You aren't a very good negotiator, Judge.
Właśnie sie dowiedzielismy że federalny sędzia... wydał opinię.
We've just gotten word that the federal judge... has issued his opinion.
Dlatego jutro rano wysłucha nas sędzia Hernandez.
Which is why I scheduled a hearing with Judge Hernandez for tomorrow morning.
Żaden sędzia nie zmusi świadka do opuszczenia programu.
No judge is going to order a witness out of federal protection.
Napisz nakaz i niech twój zaprzyjaźniony sędzia go podpisze.
Type up the warrant and have your judge friend sign it.
Starsi oficerowie jako sędzia i przysięgli.
Senior police officers acting as judge and jury.
Najbardziej ceniona kobieta sędzia w kraju.
Only the most high-ranking female judge in the country.
Szeryfie, sędzia Ferris prosi natychmiast.
Sheriff, judge Ferris wants to see you A.S.A.P.
12 miesięcy temu sędzia Schuller wziął urlop zdrowotny.
12 months ago, Judge Schuller took a leave of absence due to health issues.
Więc sędzia Schuller musiał mu dać listę nazwisk.
So Judge Schuller had to have given him a list of names.
Twoją sprawę rozpatruje sędzia Clark Brown.
Miriam, listen, your case comes before judge Clark Brown.
Nasz nowy sędzia zwołał spotkanie kryzysowe radnych w południe.
Our new magistrate has called an emergency meeting of the selectmen this midday.
Dziesięć miesięcy temu sędzia dostał kulkę.
Ten months ago, judge gets popped with a. 357.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3445. Pasujących: 3445. Czas odpowiedzi: 95 ms.

sędzią 1247
sedzia 64

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo