Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "słaby" na angielski

Zobacz także: słaby punkt jesteś słaby
Wyszukaj słaby w: Definicja Synonimy
weak
poor
faint
bad
soft
fragile
low
feeble
frail
weaker
strong enough
weakness vulnerable
terrible
ill

Sugestie

426
191
Chyba jestem dzisiaj jeszcze dość słaby.
I guess I'm still pretty weak today.
Mam sygnał komunikacyjny, bardzo słaby.
I've got a comm signal, but it's really weak.
Głęboko osadzone oczy, słaby wzrok, mięsisty nos...
Eyes set deep in the head, poor vision, a fleshy nose...
Czasem mam bardzo słaby apetyt i wystarczy mi kilka kęsów.
Sometimes, I have a poor appetite, so just a taste is enough.
Dwadzieścia minut później rejestrator odebrał słaby odgłos.
20 minutes later, the recorder picked up some faint noise.
Zaczekaj, odbieram słaby odczyt energii, pochodzący z...
Hold on. I'm picking up faint energy readings coming from... there.
Powinienem był wezwać policję, ale byłem słaby.
I should've called the police that night but I was weak.
Sugeruje, jeśli masz słaby żołądek nie oglądaj tego...
And I suggest if your stomach is weak you just don't watch...
Jego umysł wydaje się dość słaby.
His mind, it seems, is quite weak.
Nie wytrzymam, jestem za słaby.
I can't stand it. I'm weak.
Ponieważ byłem bardzo słaby z matematyki.
Because I was very weak in me Arjun.
Tamtejszy dowódca jest niedoświadczony i słaby.
The student commander there, is inexperienced and weak.
Wykorzystałaś go, bo był słaby, niezrównoważony.
You used him as your accomplice because he was weak, unstable.
Zasnąłeś słaby i obudziłeś się silny.
You went to sleep weak and you woke up strong.
Opracowany instrument był słaby i nie odpowiadał obecnym potrzebom.
The instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Ciągle jest słaby, ale powinien się zregenerować.
He's still weak, but he should make a full recovery.
Grupy opozycyjne charakteryzuje często słaby poziom sformalizowania.
Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation.
Podtrzymanie go ustabilizowało ale jest bardzo słaby.
The life pod has him stabilised but he's very weak.
Wywiad misji Odessa jest zbyt słaby.
The intel on the Odessa mission's too weak.
Jest słaby ale powinniśmy go namierzyć.
It's weak but we should be able to find.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2193. Pasujących: 2193. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo