Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "słoneczny" na angielski

Wyszukaj słoneczny w: Definicja Synonimy

Sugestie

170
107
Może rozbłysk słoneczny zakłócił całą sieć.
It could be solar flares disrupting the entire grid.
Niedaleko Nairobi znajdujemy pierwszy panel słoneczny.
A short drive out of Nairobi we find our first solar panel.
Dzisiaj jest dobry dzień, słoneczny.
Thanks. Today was a beautiful day, sunny.
To jest to, jak widać, na dzień bardzo słoneczny.
This is it, as you can see, on a very sunny day.
Następna aukcja o słoneczny tydzień na francuskiej riwierze.
Next up, a week of sun and fun on the French Riviera.
Bardziej mnie interesuje pana słoneczny wyczyn.
Well, I'm more concerned about your sun stunt.
W czasie misji był rozbłysk słoneczny.
There was a solar flare on his mission.
Potężny rozbłysk słoneczny zmierza w stronę Ziemi.
This is a massive solar flare headed for Earth.
Zmarnowałeś cały panel słoneczny, żeby to zrobić.
You wasted an entire solar panel just to make that.
Tylko dwie raty za teleskop słoneczny.
Just two more payments on our solar telescope.
Kolejny rozbłysk słoneczny uszkodził system komunikacji.
Another solar flare knocked out the communications system.
Ze wszystkich stron, ale jest bardzo słoneczny.
It looks around at them, but it gets plenty of sun.
Nie dlatego, że jest słoneczny.
I don't mean just 'cause it's sunny.
Rozpiąć żagle solarne na wiatr słoneczny.
We want to land a craft, deploy solar sails.
Jest płaski, słoneczny, i znajduje na szczycie budynku.
It's flat, sunny, and on top of the building.
Według sygnatury EM 19 lat temu miał tutaj miejsce rozbłysk słoneczny.
EM signature indicates that a major solar flare occurred here 19 years ago.
Prognoza zapowiada słoneczny dzień/i rześki, wschodni wiatr.
The forecast for you is mostly sunny with brisk easterly winds.
Niech im Pani pokaże pokój słoneczny.
Show them into the sun room, please.
Dodatkowa informacja morderstwa na Rigel IV zdarzyły się jeden rok słoneczny temu.
Additional data: Murders on Rigel IV occurred one solar year ago.
Jedni twierdzą, iż kolejny cykl słoneczny będzie najsilniejszy we współczesnej historii.
One group is suggesting that this next solar cycle could be the strongest in modern times.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 300. Pasujących: 300. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo