Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "słuchawki" na angielski

Zobacz także: nie odkładaj słuchawki
Wyszukaj słuchawki w: Definicja Synonimy
headphones
phone
earphones
receiver
headset
earpiece
handset
earbuds
Ear Pods

Sugestie

42
Sierżant Sanborn prosi, żebyś założył słuchawki.
Ii sergeant Sanborn asked if you could kindly put headphones.
Theodore, daj im swoje słuchawki.
Theodore, let's give them your headphones.
Zastanawiałem się co czuła po odwieszeniu słuchawki.
I wonder how she felt inside after hanging up that phone.
Może ktoś na drugim końcu słuchawki ma pomysł na rozwiązanie naszego problemu.
Maybe someone on the other end of that phone has a solution to our problem.
Zakładaj słuchawki i włącz tajny mikrofon.
Put on your earphones and activate the secret microphone.
Powiedział, że idzie po słuchawki.
He said he was going to get headphones.
Wiemy też, że ukradłeś słuchawki jej profesorowi.
And we know that you took her Professor's headphones.
Okulary, słuchawki, różne automatyczne rzeczy.
We know. Glasses, headphones, robotic stuff.
Harry da panu słuchawki, żeby mógł pan słuchać dialogów.
He'll give you a pair of headphones so you can hear the dialogue.
Właśnie dlatego zaopatrzyłem się w te wygłuszające dźwięki słuchawki.
That's why I acquired these noise-canceling headphones.
Chcę wiedzieć, kto był po drugiej stronie słuchawki.
I want to know who was on the other end of that phone.
Panie Stilinski, jeśli to jest pański szept, to proszę wyciągnąć słuchawki z uszu.
Mr. Stilinski, if that's your idea of a hushed whisper, you might want to pull the headphones out every once in a while.
I prawdopodobnie nie słyszałem pukania, bo miałem słuchawki na uszach.
And I probably didn't hear you 'cause I had headphones on.
Tedward, proszę skonfiskować te słuchawki.
Tedward, confiscate the headphones, please.
Opuszczam to miejsce zaraz po odłożeniu słuchawki.
I'm leaving the second I get off this phone.
Dam ci słuchawki, będziesz mógł go posłuchać.
I'll give you headphones and listen.
Na wszystkich biurkach znajdują się mikrofony, słuchawki umożliwiające wysłuchanie tłumaczenia i urządzenia do głosowania elektronicznego.
All desks are equipped with microphones, headphones for listening to interpretation and electronic voting equipment.
Dzieciaka do którego należały te słuchawki.
The kid who belonged to those headphones.
Coś jak wyciszające hałas słuchawki tylko dla smrodu Niny.
Like noise-canceling headphones, but for Nina's unique stank.
Ten kawałek jest ze starej słuchawki.
This rubber piece is detached from an old earwig.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 556. Pasujących: 556. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo