Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "słychać" na angielski

Kiedy słychać dzwonek, jakiś anioł właśnie dostaje skrzydła.
Every time you hear a bell ring, it means that some angel's just got his wings.
Zdjął dywany i teraz wszystko słychać.
He took up the carpets, and now you can hear everything.
Wszystko słychać, i sąsiedzi się nie skarżą.
Because it's loud enough, and the neighbors don't complain.
Okolo pol kilometra stad słychać strzały.
In about half a kilometer from here gunshots were heard.
W tej chwili tylko ich słychać.
We can only hear them at the moment.
Ściska mi rękę gdy słychać muzykę.
He's squeezing my hand in time to the music.
Szkoda, że nic nie słychać.
It's too bad we can't hear as well as see.
Gdy słychać syrenę, nie wychodźcie.
When the siren sounds, don't go out.
Przyszla zobaczyć co u mnie słychać.
She came by to see how I was doing.
Zazwyczaj nie słychać odrzucenie tego, prawda? ...
You usually do not hear the rejection of that, right? ...
Muszą wiedzieć, że nadal słychać nasz głos.
They must know that our voice can still be heard in the streets, in their sleep.
Po lewej słychać huk podziemnej rzeki.
On the left you can hear the roar of an underground river.
Na głębokości słychać wiele dziwnych dźwięków.
You hear... you hear a lot of strange things at depth.
W radości dzieci słychać śmiech natury.
In thejoy ofchildren we hear nature's laughter.
Chciałem sprawdzić co u was słychać.
I just want to see how you doing.
Nigdy nie było słychać takich wrzasków.
Never in my life I heard screams like this.
Wpadłem zobaczyć co u ciebie słychać.
I... I came to see how you were doing.
Idę zobaczyć co słychać w mieście.
I'm going to see what's happening downtown.
Dziewięć sekund po kraksie samolotu słychać drugą eksplozję.
A second explosion can be heard nine seconds after the crash.
Tego krzykacza słychać na kilku taśmach.
That heckler can be heard on several of the tapes.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3731. Pasujących: 3731. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo