Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "salon piękności" na angielski

Wyszukaj salon piękności w: Definicja Synonimy
beauty parlor
beauty salon
beauty shop
beauty parlour
nail salon
Albo... albo możemy się zabawić w salon piękności.
Or... or we could play beauty parlor.
Felice udało się wcisnąć się i salon piękności Eriki do pani Wust.
Felice managed to get herself and Erika's beauty parlor invited to Mrs. Wust's.
Czy zamierzasz otworzyć własny salon piękności?
Do you have plans to open your own beauty salon?
Powiedziała, że któregoś lata będzie miała dość kasy, by otworzyć własny salon piękności.
She says in one year she'll have enough money to open her own beauty salon.
Otworzyłabyś salon piękności, a ja znalazł pracę.
You open a beauty shop out there and I get a job out there.
Twoja matka prowadziła tutaj salon piękności, nie?
Your mother used to run a beauty shop here, didn't she?
Mam salon piękności, Nelly. Praca w nim jest bardzo interesująca.
I own a beauty salon, and it's very interesting work.
Posłuchaj mnie, nie przyszłam tutaj, by bawić się w salon piękności.
Look, Mona, I didn't come here to play beauty shop.
Zrujnowałaś mój salon fryzjerski, tak jak w filmie salon piękności zniszczył franczyzowy salon fryzjerski.
You've ruined my barbershop, just like that Beauty Shop movie ruined the Barbershop franchise.
Polecam jej Salon Piękności w Tesco.
I highly recommend Wal-Mart's Beauty Salon.
To salon piękności Caroline Epps.
That's Caroline Epps's beauty salon.
Tak zwany salon piękności.
So called beauty parlor.
Studio paznokci, salon piękności, fryzjer...
Nail bar, beauty salon, hairdresser - there can't be that many.
Pewnego razu bawiłyśmy się w salon piękności na zewnątrz z wężem i miałyśmy później kłopoty, bo szampon zniszczył pelargonie mojej mamy.
One time we were playing beauty salon outside with the hose and we got in trouble because the shampoo killed mom's geraniums.
Masz swój własny Salon Piękności!
You've got your own beauty shop!
Salon piękności jest po lewej.
Beauty shop at the right.
I zamknę salon piękności Bonnie/na dobre.
And I will shut down Bonnie's beauty bar for good.
Jeszcze więcej szampana, salon piękności dla siedmiu osób.
Six more bottles of Krug, hair and beauty treatments for seven.
Właśnie wynajęli jeszcze jedno stoisko, gdzie pani Saligani otworzyła salon piękności.
They just rented another store, where Saligani's wife opened a beauty parlor.
Czas zamknąć ten salon piękności panno Davis.
Time to wrap up the beauty-bar Miss. Davis.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo