Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "samoobrona" na angielski

Zobacz także: to była samoobrona
Wyszukaj samoobrona w: Definicja Synonimy
self-defense
self-defence
self defense
self defence
self-preservation
Self-protection

Sugestie

Wmawiałem sobie, że to samoobrona...
I keep telling myself that it was self-defense...
Podejrzany to zgłosił; to mogła być samoobrona.
Suspect called it in; could be self-defense.
Skoro to byla samoobrona, Keith zostalby oczyszczony z zarzutow.
If it was self-defence, Keith would have been cleared.
To by byia samoobrona, prawda?
That makes it self-defence, doesn't it?
Zwariowałeś? Gdzie w tym była samoobrona?
Are you crazy? where was self defense in all this?
To była zdecydowanie samoobrona.
It was definitely a self defense.
Glinz nigdy nie uwieżą, że była to samoobrona.
The cops will never believe it was self-defense.
To samoobrona, on chciał mnie dopaść.
This is self-Defense. He came after me.
Udowadniasz po raz kolejny, że samoobrona jest najlepszym przestępstwem.
Proving once again that self-defense is the best offense.
Nie, samozniszczenie, W jej umyśle samoobrona.
Not self-destruction... in her mind, self-defense.
To nie jest samoobrona, Lori.
That's not self-defense, Lori.
Prokurator okręgowy przejrzy dowody i jeśli uzna, że była to samoobrona będzie wolna.
The district attorney will review the evidence, and if he agrees that it was self-defense, she'll be free to go.
Powiem, że była to samoobrona.
I could say it was self-defense.
Z tego punktu widzenia, to może być nawet samoobrona.
At this point, it might even be self-defense.
Mówiłaś, że to samoobrona, że cię zaatakował.
Well, you're telling me it's self-defense, that he attacked you.
Mówię tylko, że to brzmi bardziej jak samoobrona.
I mean, that just sounds like self-defense.
Myślę, że było jak mowi - samoobrona.
I think it's just like he's saying - self-defense.
Z tego, co widziałem była to czysta samoobrona.
From what I saw purely self-defense.
A gdy za to stanę przed sądem, będę mogła twierdzić, że to samoobrona.
And if I get take to court for it, then I can always claim it was self-defense.
Wiemy, że była to samoobrona.
We all know it was self-defense.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 108. Pasujących: 108. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo