Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "schludny" na angielski

Wyszukaj schludny w: Definicja Synonimy
neat
tidy
natty
groomed
flattering
Pozapinaj guziki, badz schludny i siedz w samochodzie.
Button your clothes, be neat and go sit in the car.
I schludny, jak wszyscy wojskowi.
And neat, like all military men.
Jest stabilny, ułożony, schludny, nie komediancki.
It's poised, composed, tidy, no histrionics.
Pełna animuszu, czysta jak gwizdek, jeździ białym kabrioletem Ford Mustang, prowadzi schludny statek.
University of Wisconsin. Full of pep, clean as a whistle, drives a white Ford Mustang convertible, runs a tidy ship.
Wszystko co musisz zrobić to założyć ten schludny mały strój i...
All you've got to do is put on this natty little costume and...
Wystarczy, żebyś założył - ten schludny mały kostium i...
All you've got to do is put on this natty little costume and...
Zawsze byłeś schludny z gamą ułożonych, niezrównanych planów.
You were always neat with sort of unique kind of plans.
Nie martw się, schludny dla ciebie.
Do not worry, tidy for you.
Ale jest z pana miły, schludny myśliciel.
But you're polite, neat, a thinker.
It był schludny, by widzieć te.
It was neat to see those.
Na poczcie wymagany jest porządek, więc proszę żebyś był schludny.
Indeed. The Post Office demands order, so I would ask you to be tidy.
Nie powinien być schludny i porządny?
Shouldn't you be neat and tidy?
HOLMES: Wymyślił pan schludny plan.
You came up with a tidy plan.
Wymaga się, żeby pokój był czysty i schludny.
Taught to keep their Rooms clean and neat.
Przypomina mi się początek okupacji będący bardziej schludny niż to.
I remember the occupation being a little more tidy than this.
Tak naprawdę jest bardzo wygadany... kulturalny nieprawdopodbnie schludny.
He happens to be very articulate... cultured extraordinarily tidy.
Że 500 bhp, to jest trochę... wiesz, schludny.
That 500 bhp, it's a bit... you know, neat.
Kiedy jesteś czysty i schludny jesteś innym człowiekiem.
When you're neat and tidy, you're another man.
Nie był czysty i schludny, więc nie wpuściłem go.
And he wasn't clean and neat, so I wouldn't let him go.
Ale przecież był dobrze ubrany, schludny, wyrobiony, czuły.
But, he was well-dressed, neat, sophisticated, sensitive;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 71. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo