Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "schronienie" na angielski

Zobacz także: bezpieczne schronienie
Wyszukaj schronienie w: Definicja Synonimy
shelter
refuge
sanctuary
hideaway
sheltered
a safe haven for
asylum

Sugestie

Dostaniecie najlepsze możliwe jedzenie schronienie i zakwaterowanie.
You will be provided with the best possible food, shelter and accommodation.
Powinniśmy znaleźć jakieś schronienie na noc... gdzieś.
We should find some shelter for the night... somewhere.
To najlepsze schronienie dla tego małego aniołka.
It is the best refuge for this little angel.
Powiedział, że to ostatnie schronienie łajdaka.
He said it was the last refuge of a scoundrel, sir.
Oferujemy schronienie, ale nie bez konsekwencji.
We offer sanctuary, but it doesn't come without a price.
Znaleźć schronienie w domu naszego wroga...
To find sanctuary in the house of our enemy.
Twój syn był uprzejmy ofiarować nam schronienie.
Your son was kind enough to offer us shelter.
Odrzucone przez ludzkość maszyny znalazły schronienie na własnej ziemi obiecanej...
Banished from humanity, the machines sought refuge in their own promised land.
Oferujemy bezpieczeństwo, Żywność i schronienie.
Sell Safety and security, food and shelter.
Ofiary prześladowań muszą mieć zagwarantowane schronienie w UE.
Victims of persecution must be guaranteed a refuge in the EU.
Bailey dostał schronienie w Ambasadzie Iranu.
Bailey has taken refuge in the Iranian embassy.
Znalazł bądź zbudował schronienie, które trudno znaleźć.
He's found or made a shelter which is difficult to find.
Najpierw musimy znaleźć jakieś jedzenie i schronienie.
Well, first we're going to try and find some food and shelter.
Dostał schronienie w moim klasztorze w Snagov.
He's been given sanctuary in my monastery in Snagov.
Musimy znaleźć ci... tymczasowe schronienie.
We must find you... some temporary and temporal refuge.
Zapewniam jej schronienie w tym wrogim kraju.
I am giving her sanctuary in a hostile country.
Ty proponujesz schronienie i oskarżaj nas podniosłem małe pisklę.
We offer you shelter and you accuse us. I raised the little chick.
Sierociniec może zapewnić im jedynie jedzenie i schronienie.
The orphanage can only provide them with food and shelter.
Bogowie okazali litość i zapewnili nam schronienie.
The gods took pity, and provided us with needed shelter.
Uciekał i poprosił nas o schronienie.
He was on the run and asked us for shelter.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 854. Pasujących: 854. Czas odpowiedzi: 114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo