Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "schylić się" na angielski

Wyszukaj schylić się w: Definicja Synonimy
squat down
bend down
stay low
Musisz wziąć 10 lub 12 bardzo głębokich wdechów, schylić się i dmuchnąć w kciuki,
You take 1 0 real deep breaths, squat down, blow on your thumbs.
Musisz wziąć 10 lub 12 bardzo głębokich wdechów, schylić się i dmuchnąć w kciuki, Zrobisz się bardzo leciutka, a potem dostaniesz się na Biegun Północny
You take 10 or 12 real deep breaths and squat down and blow on your thumbs.
Jedyne, co trzeba zrobić... to schylić się, żeby je zerwać.
The only thing is... you have to bend down to pick them.
Niech ci, którzy sprawują nad nim opiekę przypominają mu o zażywaniu tabletek na nadciśnienie oraz suplementu glukozaminy... aby mógł schylić się i podnieść nasze dziecko.
May those who are caring for him remind him to take his blood pressure supplement and his Glucosamine/Chondroitin supplement... so that he can bend down to pick up our child.
Dobra, schylić się i jazda.
All right, stay low, move in.
P: Schylić się. rozglądać się po prawej.
SP: Stay low. Head over to the right.
Schylić się, nos przy ziemi.
Stay low, low to the ground!
Ale musiałeś upuścić telefon, żeby schylić się po Zacka.
But you must have dropped the phone to tend to Zack.
Ok, więc morderca mógł schylić się pod tą kamerą, udać się do tej... odwrócić ją dookoła, i dzięki temu cały ten obszar staje się czysty, włączając klatkę schodową.
Okay, so our killer would've ducked under this camera, made their way over to this one... turned this camera around, and then this entire area here becomes clear, including the stairwell.
Nie mogę schylić się tak nisko
No, I can't bend that way.
Poruczniku, schylić się.
Lieutenant, get down.
A może by tak "Schylić się i osłonić"?
We can duck and cover.
Schylić się, dobry pomysł.
Down. Good idea.
A może by tak "Schylić się i osłonić"?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 19 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo