Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sekretarza stanu" na angielski

Zobacz także: sekretarza stanu ds
Wyszukaj sekretarza stanu w: Definicja Synonimy
Secretary of State
State Secretary

Sugestie

Zajmuje się tym biuro sekretarza stanu.
It's being handled through the Secretary of State's office.
Prezydent oszukał go przy nominacji sekretarza stanu.
The President backstabbed him for the secretary of state nomination.
Wspomniane dwa pisma zostały zatwierdzone przez przedstawicieli rumuńskiego Ministerstwa Gospodarki i Handlu na szczeblu ministra lub sekretarza stanu.
The two Notes were approved by representatives of the Romanian Ministry of Economy and Trade, at the level of Minister and/or State Secretary.
Pełniąc funkcję sekretarza stanu pracowałem z Trybunałem Obrachunkowym Słowenii nad kontrolą prawidłowego wdrożenia zamknięcia rachunków budżetu rządu centralnego i poszczególnych programów budżetowych.
As the state secretary I worked with the Court of Audit of the Republic of Slovenia on auditing the regularity of the implementation of the closing accounts for the central government budget and individual budget programmes.
Nie widzimy cię na stanowisku sekretarza stanu.
We're not nominating you for Secretary of State.
He'll ustąpienia ze stanowiska sekretarza stanu.
He'll step down as secretary of state.
Ufam, że od teraz odpowiednikiem amerykańskiego sekretarza stanu będzie baronessa Ashton.
I believe that, from now on, the US Secretary of State's opposite number will be Baroness Ashton.
komisja sporządza w tej sprawie sprawozdanie dla sekretarza stanu.
they shall make a report on the matter to the Secretary of State.
W ostatnim wydaniu Der Spiegel, przeczytałem stwierdzenia Henry'ego Kissingera, byłego sekretarza stanu USA, który podsumował: "Europejczycy nie chcą zrozumieć".
In the latest edition of Der Spiegel, I have read the statements by Henry Kissinger, the former US Secretary of State, which concluded: 'Europeans do not want to understand'.
Wystąpienie sekretarza stanu hiszpańskiej prezydencji Rady Juana Carlosa Campo Moreno
Presentation by Mr. Juan Carlos Campo Moreno, Secretary of State for the Spanish Presidency
Był zastępcą sekretarza stanu, w wieku 37 lat.
He was Deputy Secretary of state at 37.
Nie wspomnę o globalnym kontekście politycznym przytoczonym przez sekretarza stanu i komisarza.
Not to mention the global political context cited by the Secretary of State and the Commissioner.
Każdy statek łowiący krewetki zabiera na pokład obserwatora wyznaczonego przez sekretarza stanu do spraw rybołówstwa Ludowej Republiki Mozambiku.
Each shrimp vessel shall take on board an observer designated by the the Secretary of State for Fisheries of the People's Republic of Mozambique.
Raymond Pointrenaud, były prefekt, świętował swój awans w Paryżu na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Raymond Pointrenaud, a former Prefect, celebrated his promotion to Paris as Secretary of State for Foreign Affairs.
Oto słowa generała George C. Marshalla... amerykańskiego sekretarza stanu:
In the words of General George C. Marshall... the American secretary of state:
Rozmawiałem z amerykańskim asystentem sekretarza stanu, Michaelem Posnerem, gdy przybył on na miejsce, by zachęcać Izrael do uczynienia tego samego.
I spoke with the US Assistant Secretary of State, Michael Posner, when he was here, to encourage Israel to do the same.
No i ubiega sie o stanowisko prokuratora, a nie sekretarza stanu.
And he's running for State's Attorney, not Secretary of State.
W przypadku BBC i S4C ITC musi poinformować o sprawie sekretarza stanu.
In the case of the BBC and S4C the ITC must report the matter to the Secretary of State.
Dekret sekretarza stanu z dnia 13 czerwca 2001 r., który zawiera załącznik po tytułem "Instrukcja w sprawie sprawozdawczości finansowej".
Decree of the Secretary of State of 13 June 2001, which includes the annex 'Financial Reporting Manual'.
Jego wysokoć mianował na głowę rz±du, pierwszego ministra i sekretarza stanu, jego ekcelencję, Marszałka Pietro Badoglio.
Prime minister and Secretary of State, His Excellency Marshal Pietro Badoglio.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 150. Pasujących: 150. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo