Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sekretarzem generalnym onz" na angielski

Wyszukaj sekretarzem generalnym onz w: Definicja Synonimy
UN Secretary-General
United Nations Secretary General
Wymiana poglądów z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban Ki-moonem
Exchange of views with Ban Ki-moon, UN Secretary-General
Rozmawiam z Sekretarzem generalnym ONZ panem Robertem McKintyre.
And I'm speaking with United Nations Secretary General Sir Robert McKintyre.
Rozmawiam z Sekretarzem generalnym ONZ... panem Robertem McKintyre. z którym umówił mnie wspólny znajomy, Hibbing Goodhue.
And I'm speaking with United Nations Secretary General... Sir Robert McKintyre. I'd like to thank our friend, Hibbing Goodhue, for arranging this interview.
Moje biuro odpowiada przed Sekretarzem Generalnym ONZ.
My office has to answer to the Secretary-General of the United Nations.
Niewolnictwo zostało zniesione na całym świecie, jak napisał Hammarskjöld dwa lata temu kiedy był Sekretarzem Generalnym ONZ.
Slavery has been abolished all over the world, as the late Hammarskjöld wrote two years ago when he was the UN Secretary-General.
Pani wysoka przedstawiciel w zeszłą sobotę ponownie spotkała się z Sekretarzem Generalnym ONZ w Lizbonie.
The High Representative again met with the UN Secretary General in Lisbon last Saturday.
W dniu 19 kwietnia wezmę udział w zorganizowanym przez rząd ukraiński szczycie bezpieczeństwa jądrowego w Kijowie, a będę tam razem z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moonem.
I will attend the Nuclear Safety Summit in Kiev on 19 April 2011, organised by the Ukrainian Government, and I will be there together with the UN Secretary-General, Ban Ki-moon.
Dlatego UE ma nadzieję, że rząd Sri Lanki uzna konstruktywne cele sprawozdania i zachęca go do skupienia się wraz z Sekretarzem Generalnym ONZ nad jego treścią.
The EU therefore hopes that the government of Sri Lanka will recognise the constructive objectives of the report, and encourages it to engage with the UN Secretary-General on its contents.
Przedwczoraj byłam w Nowym Jorku, gdzie rozmawialiśmy na ten temat z Banem Ki-moonem, Sekretarzem Generalnym ONZ.
The day before yesterday I was in New York, and we spoke with Ban Ki-moon, the UN Secretary-General, on that subject.
Jesteśmy w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym ONZ, aby przekonać się, jak można to osiągnąć i mam wielką nadzieję, że za kilka dni, będę mógł powiedzieć państwu o dokonanych postępach.
We are in permanent contact with the Secretary-General of the United Nations to see how this can be done and I hope very much that in a few days I will be able to report to you that progress has been made.
Sekretarz Generalny Rady, Javier Solana, na spotkaniu z Sekretarzem Generalnym ONZ 10 lipca 2007 roku powiedział, odnosząc się do Kosowa: "... każde dodatkowe opóźnienie w tej sprawie będzie niekorzystne".
The Secretary-General of the Council, Javier Solana, at a meeting with the UN Secretary-General on 10 July 2007 said, with regard to Kosovo:'... any further delay of this issue will not be beneficial'.
Podczas spotkania z sekretarzem generalnym ONZ minister pwiedział, że z powodu mrozu, jaki nawiedził tamte strony deficyt finansowy Ugandy wynosi 40 milionów dolarów
In a meeting with United Nations General Secretary Javier Magana... Okello reported an estimated loss of 40 million dollars... due to the extreme low temperatures that Uganda has faced.
W tym tygodniu wybieram się do Stanów Zjednoczonych, aby dalej działać w tej i w innych sprawach we współpracy z administracją USA oraz sekretarzem generalnym ONZ i innymi partnerami w Nowym Jorku.
I will travel to the United States this week to follow up on this and other issues with the United States Administration, and with the UN Secretary-General and others in New York.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 30 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo