Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "semestr" na angielski

Zobacz także: drugi semestr
Wyszukaj semestr w: Definicja Synonimy
semester
term
midterm
quarter

Sugestie

Poza tym potrzebuję cię na następny semestr.
Besides, I might need you around next semester.
Poleciała na cały semestr do Europy.
She, she left for a semester in Europe.
Została wykopana zanim skończył się wiosenny semestr.
She was kicked out... before the spring term ended.
Przydzielono mnie do Służby Zdrowia na ten semestr.
I've been assigned to Student Health Services this term.
Lubię zaczynać każdy semestr dopełniając pewnej tradycji.
I like to start off each semester with a certain time-honored tradition.
Ok, Skarbie, będziesz miał wspaniały semestr.
Okay, honey, I want you to have a good semester.
Cały semestr przeżyliśmy wyłącznie na ziemniakach.
So we spent a whole semester on potatoes alone.
Chcą mnie przyjąć na następny semestr.
They want me back for the next semester.
Skończyłem jeden semestr szkoły prawniczej, kochanie.
One semester of law school right here, baby.
Po czwarte, zapoczątkowaliśmy europejski semestr.
Number four: we started the European Semester.
Został pan przyjęty na jesienny semestr...
You've been accepted as a freshman for the fall semester...
Przynajmniej będę mógł zapłacić za dodatkowy semestr.
At least I get to pay for that extra semester.
Spędziłam cały semestr na badaniach SI w Stanford.
I spent an entire semester studying his work on A.I. when I was at Stanford.
To zwłoki waszej grupy na ten semestr.
This is your group's cadaver for the semester.
Chciałem przekazać wytyczne programu nauczania na przyszły semestr.
Yes, I want to give you The curriculum guidelines for the next semester.
Następny semestr zaczyna się w styczniu.
I mean, the next semester starts in January or...
To jest najlepszy semestr w moim życiu.
This has been the greatest semester of my life.
Ale spędziłem ostatni semestr próbuje zadośćuczynić.
But I spent the last semester trying to make amends.
Wade spędził cały semestr z rozrzedzonym wąsem dzięki braterskiemu kodeksowi.
Wade spent an entire semester with a very thin mustache thanks to the guy code.
Powiadomię semestr Emmy o waszej prośbie.
I will notify Emma's semester of your request.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 527. Pasujących: 527. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo