Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "senny" na angielski

Wyszukaj senny w: Definicja Synonimy
sleepy
drowsy
dreamy
apnea
nightmare
dreamshade
Senna's
Jeśli jeszcze nie jesteś senny, mam tabletki nasenne.
If you are not sleepy yet, I have some more of that nighttime cold medicine you can drink.
Będzie pan nieco senny, ale przynajmniej ból zniknie.
It'll make you a little sleepy, but it will break the pain cycle.
Wkrótce staje się senny... i przestaje uciekać.
The buck runs away, but soon it gets drowsy... and it stops running.
Byłem senny, ale spokojny i czułem się bezpiecznie.
Just drowsy, peaceful, secure, then there it was.
Powiedział, że nie jest senny.
He said he wasn't sleepy.
Przez ten stres robię się strasznie senny.
The stress of this is making me awful sleepy.
Pacjent może stać się senny i stracić przytomność.
You may become sleepy and could lose consciousness.
Możesz czuć się senny teraz, po tym zastrzyku.
You may start to feel drowsy now from that shot.
Na pewno banały twojego codziennego życia są wystarczające, żeby sprawić, aby każdy był senny.
Surely the banalities of your daily life are enough to make anyone drowsy.
Teraz zrobisz się bardzo senny, Ivarze.
Now you're getting very sleepy, Ivar.
Chcę, żebyś patrzył na mój palec aż staniesz się senny.
I want you to watch my finger until you get sleepy.
Czuję się senny, i Nie wiem dlaczego.
I feel sleepy, and I don't know why.
sprawdziłem na nim... dostał się senny, wtedy uderzony.
l checked on him... got sleepy, then crashed out.
zrobił się bardzo senny... i przespał cały ranek.
They made him really drowsy, so, you know, he... he slept through the morning.
Jednak pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli czuje się senny lub ma zawroty głowy po przyjęciu leków.
However, do not drive or operate machines if you feel sleepy or dizzy after taking your medicines.
Zwykle wpadam do domu zdrzemnąć się, ale nie jestem senny.
I usually go home and doze, but I'm not sleepy.
Chciałam tylko by zrobił się troszkę senny.
To slow it down a little, make it sleepy
Nie jestem senny i nigdzie się nie wybieram .
I'm not sleepy and there is no place I'm going to
Ale kiedy słyszę dźwięk kół na szynach staje się senny i zasypiam na chwile i kiedy się budzę, jestem zimny jak lód.
But when I hear the sound of the wheels on the tracks I become drowsy and I fall asleep for a while, and when I wake up, I'm ice cold.
A co będzie jeśli pan Renfroe wróci do domu, poczuje się senny, zaśnie i nigdy nie obudzi?
Right. And what happens when Mr. Renfroe gets home and feels drowsy, falls asleep, and never wakes up again?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 161. Pasujących: 161. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo