Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się" na angielski

Sugestie

Zawsze się ciesze, kiedy wszystko się szczęśliwie kończy.
Well, I'm always glad when these things have a happy ending.
Sytuacja nagle się zmieniła i musiałam się dostosować.
Circumstances have changed suddenly, and I had to adjust.
Cieszę się, że chciałeś się spotkać tutaj.
When people hear the magazine's paying, they want a big, fancy restaurant.
Próbowałam się dowiedzieć czego się bała.
I wanted to know where they so fearfully Before was.
Oświadczył się zanim odlecieliśmy i zamierzam się zgodzić.
He proposed before we left, and I'm going to say yes.
Rozliczymy się kiedy diamentowa umowa się sfinalizuje.
We settle up when the diamond deal goes through.
Czasem się zastanawiam czy chciał się zabić.
Sometimes I wonder if the man wanted to simply kill himself.
Cieszę się, że nadal zajmujesz się muzyką.
I'm glad to see you've kept up your interest in music, Father.
Przelećmy się trochę, zobaczymy jak się poczujecie.
Let's go for a little ride, and we'll see how you feel.
Broń okazała się droższa niż się spodziewaliśmy.
The weapons have proven to be more expensive than we had anticipated.
Musiałem się przygotować/na cokolwiek mogło się wydarzyć.
I had to prepare myself for whatever might happen next.
Pójdę i spróbuję się dowiedzieć, gdzie się znajdujemy.
Okay, how about this? I'll go and try to find out where we are.
Po niekończących się koncertach/Robin zaczęła się załamywać.
But after endless touring, Robin started to crack.
Kiedy się spotkaliśmy dowiedziałem się kim jesteś.
It was only until we actually met that I figured out who you were.
Jak ktoś się pobił, samo się ułożyło.
If someone on the crew got into a fight, you just worked it out.
Parlament zawsze sprzeciwiał się hierarchii przyczyn dyskryminacji, która się ukształtowała.
Parliament has always opposed the hierarchy of grounds for discrimination that has arisen.
Porozumieliśmy się, że się pobierzemy.
It was understood between us that we would get married.
Nie martw się Poszła się przebrać.
Don't worry, the Brazilian just went to change her clothes.
Proszę się zająć swoimi sprawami i przestać się wtrącać.
Now I suggest you attend to your own duties and stop interfering in mine.
Kiedy podprzestrzeń zacznie się fragmentować postaramy się zlokalizować kapitana.
Once subspace begins to fragment we'll try to locate the Captain.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2435370. Pasujących: 2435370. Czas odpowiedzi: 1286 ms.

sie +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo