Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się źle czuć" na angielski

Wyszukaj się źle czuć w: Definicja Synonimy
feel bad
feel sick

Sugestie

Wiesz, nie musisz się źle czuć przez to.
You know, you don't have to feel bad about this.
Nie powinnaś się źle czuć, Ali.
You shouldn'nt feel bad, Ali...
Obie zaczęłyśmy się źle czuć tuż przed przemową pana Ostrowskyego.
We both started to feel sick right before Mr. Ostrowsky's speech.
Ale to długa podróż i będziesz się źle czuć
"But it's a long journey and you say' you'll feel sick."
A kto chce się źle czuć?
And who wants to feel bad?
Sprawiają, że zaczynasz się źle czuć.
They make you feel sick. NARRATOR:
Powinnam się źle czuć z tego powodu?
Like I should feel bad about it?
Chcesz powodu, dla którego miałabyś się źle czuć?
Want something to feel bad about?
No proszę... jak ja mogłem się źle czuć?
Here... how could I feel bad? Sure? Sure!
Przepraszam. Nie powinieneś się źle czuć.
You shouldn't feel bad.
Kto powinien się źle czuć?
Who should feel bad?
Powinienem się źle czuć?
Should I feel bad?
Więc nie muszę się źle czuć.
So I don't have to feel bad then.
Wydaje się źle czuć proszę pana.
I will go to them and explain.
Cóż, powinieneś się źle czuć.
Well, you're supposed to feel terrible.
Będziesz się źle czuć wiedząc, że jestem tutaj przyjmując winę.
You'd feel bad knowing that I'm here taking the blame.
Zacząłem się źle czuć, więc Peyton mnie podwiozła.
I started feeling pretty bad and Peyton drove by.
Jesteśmy na Kosmicznej Górze i Ross zaczyna się źle czuć.
Anyway, we're on Space Mountain and Ross starts to feel a little iffy.
Nawet zaczął się źle czuć. Myślał, że...
He even started getting sick, thought he was...
Jeśli miałabyś się źle czuć w związku z Luciusem, nie zrobiłabym tego.
If you were to feel badly about Lucius, I would not have it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo