Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się aż do" na angielski

Wyszukaj się aż do w: Definicja Synonimy
up till
way up to
way back to
through to
all the way to
Defiant to
Tata nie pokazał się aż do czwartej godziny, a jego oczy były całe czerwone, jakby płakał czy coś w tym stylu.
Dad didn't even show up till fourth period, and his eyes were all red like he'd been crying or something.
Kazałem mu nie zatrzymywać się aż do meksykańskiej granicy.
I told him not to stop driving until he reaches the Mexican border.
Dlatego udaliśmy się aż do producenta.
Which is why we went all the way to the manufacturer.
Jason nie pokazał się aż do drugiej części.
Jason didn't show up until the sequel.
Zaatakowani żołnierze mogą bronić się aż do śmierci.
Soldiers so assaulted may defend themselves to the death.
A to znaczy cofnięcie się aż do Emerald Lake.
And that means take it all the way back to Emerald Lake.
Nie zatrzymałem się aż do Grecji.
Didn't stop until I reached Greece.
Wszystkie zwierzęta i rośliny, co jest naturalne na poziomie rozwoju populacji, zaczną rozprzestrzeniać się aż do miast.
All the animals and plants that are there now will go up in population levels and they'll start to spread out into the city.
Nie zorientują się aż do wtorku. Świetnie.
They won't find out until Tuesday.
Panowie, nie zatrzymamy się aż do zmierzchu.
Gentlemen, we do not stop till nightfall.
To nie zdażyło się aż do dzisiejszego wieczora.
That doesn't happen until tonight.
Radzę wam jechać do autostrady i nie zatrzymywać się aż do SeattIe.
I advise you to hit the highway and don't stop till you reach Seattle.
Zszedłem do świątyni Apolla i modliłem się aż do wschodu słońca.
I went down to Apollo's temple and I prayed until the sun came up.
Nie zorientowałem się aż do połowy.
I didn't know until halfway in.
Nie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się aż do wybrzeży Morza Czarnego.
I had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
Ten tutaj trzymał się aż do końca.
This one put up a fight to the bitter end.
Ale twój wpływ rozciąga się aż do kolonii.
But your influence stretches all the way to the colonies.
Że nasze drogi nie skrzyżowały się aż do teraz.
Our paths not crossed until now.
Sprawa ciągnie się aż do przerwy letniej.
The case continues until the summer break.
Nie zatrzyma się aż do Mihara.
It won't stop until it reaches Mihara.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 225. Pasujących: 225. Czas odpowiedzi: 261 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo