Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się działy" na angielski

been happening
Nie mogę sprawić by pewne rzeczy się działy.
I don't make things happen.
Wiemy, że takie rzeczy się działy.
It's the truth that similar things happened.
Nie wiem jakie, ale się działy.
Although, I can't think of one offhand.
Wszystkie te dziwne rzeczy się działy.
All this weird stuff was happening.
Ale na prawdę dziwne rzeczy się działy w tamtym czasie.
But a really weird thing happened during that period.
Panienko, takie rzeczy się działy...
Miss, there's things I've seen, I...
Tak, to by tłumaczyło, te wszystkie dziwaczne rzeczy które się działy dookoła.
(Laughs) Well, that would explain all this weird stuff that's been happening.
Widziałem co za straszne rzeczy się działy gdy mój szef nie chciał płacić.
Something terrible happened because my boss did not want to pay.
Rzekł, Ludzie sukcesu rzadko pozwalają aby rzeczy same się działy.
He said, People of accomplishment rarely sat back and let things happen to them.
Nie uwierzyłabyś, jakie rzeczy się działy.
You wouldn't believe some of the things that went on.
Tutaj się działy złe rzeczy, Fidel, mówię Ci.
Bad things happened here, Fidel, I'm telling you.
Żeby przemyśleć wszystkie rzeczy, które ostatnio się działy w domu.
Given all the things that have been happening here on the home front.
Tam się działy jakieś straszne rzeczy.
OK, like some terrible thing had happened,
Szukaliśmy tego eseju, i jedliśmy, i potem inne rzeczy się działy, wiecie.
We had to look for the paper, and then some stuff happened, you know.
W jej strukturze znajdują się działy farb przemysłowych oraz dekoracyjnych.
Feidal Coatings' business divisions include industrial coatings and decorative paints.
Po prostu lubię żeby rzeczy się działy powoli
It's just that I like to take things kind of slowly.
Nie obchodzi mnie to jak zwariowany masz teraz romans... ale w moim hotelu nie będą się działy takie rzeczy.
I don't know what kind of twisted affair you're having - but it won't happen in my hotel.
Możemy jakoś spowodować, żeby te dziwne rzeczy się działy?
Is there something we can do to make the stuff happen?
I wszystkie te rzeczy, te dziwne rzeczy które się działy spowodowały że Peggy... musiała je jakoś zatrzymać zatem zakręciła rury i spaliła piłę.
And all this stuff, this weird stuff that's been happening, Peggy realized... she had to stop it somehow, so Peggy held up the pipe and you know, it burnt up the chainsaw.
Te rzeczy, które po prostu się działy mogą mnie wyzwolić.
And that's when it occurred to me: This thing that just happened, it could set me free:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo