Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się położyć na" na angielski

Wyszukaj się położyć na w: Definicja Synonimy
to lay on
to lie on
to lie down for
to lie down on
to get on
Mam się położyć na podłodze i sięgnšć za konsolę.
You want me to lay on the floor and reach behind the console.
Kiedy mówiłem, że chciałem się położyć na piasku w następnym świecie, nie myśłałem o pustyni.
I wanted to lay on some sand in the next world, I didn't mean a desert.
Robiłem sialogram i nie chciała się położyć na plecach.
I was doing a sialogram on her, And she didn't want to lie on her back.
Mamo, chcę się położyć na twoich kolanach...
Mother, I want to lie on your lap...
Muszę tylko się położyć na trochę.
I just needed to lie down for a bit.
Chyba będę musiała się położyć na jakiś czasi.
I think I'm going to have to lie down for a little while.
I nie mów mi: "Chciałbym się położyć na doktor Miller."
And don't say "I'd like to lay on Dr Miller."
Muszę się położyć na chwilę.
I need to lie down for a bit.
Idę się położyć na chwilę.
I'm going to lie down for a bit.
Chcesz się położyć na noszach?
Do you want to lay on the stretcher?
Kazał nam się położyć na podłodze.
He made us all lie down on the floor.
Boję się położyć na mojej pryczy.
I'm afraid to lie down in my sack.
A teraz proszę się położyć na łóżku obok pani Carver.
Now... lie down on the bed next to Mrs. Carver.
Chcę się położyć na wielkim wygodnym łóżku.
I want to lay down on a huge comfortable bed.
Muszę się położyć na stercie niesprzedanych łap Hulka.
Must lie down On pile of unsold hulk hands.
W planach zarządzania ryzykiem powodziowym szczególny nacisk powinno się położyć na zapobieganie, ochronę i przygotowanie.
Flood risk management plans should focus on prevention, protection and preparedness.
Udało mi się położyć na nim moją rękę.
I'd just loved to have got to laid my hand on him.
Właśnie miałem się położyć na gwoździach.
I was just about to slip into my bed of nails.
Poproszę się położyć na podłogę, twarzą w dół, powolnie.
I'd like you all to lay on the floor, face down, slowly.
Muszę się położyć na kilka godzin.
I have to sleep a fow hours.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 67. Pasujących: 67. Czas odpowiedzi: 141 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo