Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się stało, gdyby" na angielski

Sugestie

Nie potrafimy sobie już wyobrazić, co by się stało, gdyby satelity przestały działać.
We can no longer imagine what would happen if satellites stopped working.
Zobaczmy, co by się stało, gdyby mnie tu nie było.
I want you all to see what would have happened... if I wasn't here.
Zastanawiałem się, co by się stało, gdyby nie wszedł Larry.
I was wondering What would've happened if Larry hadn't have walked in.
Nie wiem, co by się stało, gdyby siostra nie ściągnęła cię na Ziemię.
I'm not sure what would have happened if your sister hadn't forced you into the real world again.
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się co się stało, gdyby...
Do you ever wonder what might have happened if...
Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby zawartość laptopa wpadła w nieodpowiednie ręce.
Afraid to even think about what would happen if the contents of that laptop slipped into the wrong hands.
Pomyśl co by się stało, gdyby Cię tu znaleźli.
So, just think what would happen if they'd found you here.
Tak by się stało, gdyby ciebie tam nie było.
And she would've, if you hadn't been there so.
I tak by się stało, gdyby kontynuowała leczenie.
Yes. And it would've been, if she'd continued her treatment.
Nie wiem co by się stało, gdyby to zrobił.
I don't know what would've happened to me if he had.
Co by się stało, gdyby została i umarła na twoich oczach.
What will happen to you if she just stayed and died in front of you.
Pomyśl, co by się stało, gdyby to wyszło na jaw.
Think what would happen if it went public.
Lady Ludlow, nic by się stało, gdyby przyniesiono pani fotel.
Lady Ludlow, it would be a small matter for a chair to be brought down.
Tak by się stało, gdyby nie on.
And we wouldn't have if it weren't for him.
Pewnie tak by się stało, gdyby nie May.
Źle by się stało, gdyby podejmować zbyt pospieszne i błędne decyzje.
It would be wrong to take excessively quick and thus wrong decisions.
Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby międzynarodowe ramy prawne w dziedzinie badań zostały stworzone 50 lat temu.
Imagine if an international legal research framework had been established 50 years ago.
Bardzo źle by się stało, gdyby konflikty wewnętrzne w Brukseli lub nadmierna biurokracja spowodowały opóźnienie.
It would be very unfortunate if infighting in Brussels or excessive bureaucracy were to result in a delay.
Zastanawiam się, co by się stało, gdyby umieścić je razem w tym samym pokoju.
I wonder what would happen if we put them in the same room together.
Ciekawe, co by się stało, gdyby naprawdę chciał to zrobić.
Makes you wonder what would happen if he was trying.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 82080. Pasujących: 268. Czas odpowiedzi: 616 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo