Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się stało, gdybyś" na angielski

Zrozumiałbyś lepiej co się stało, gdybyś był żonaty, sierżancie Pope.
You would understand better what happened if you were married, Sergeant Pope.
Chciałbym jednak wiedzieć, co by się stało, gdybyś sobie odpuściła.
But, I would really love to know what would happen if you just let go.
Co by się stało, gdybyś otworzyła mój grób?
What would happen if you buried me in a grave?
Co by się stało, gdybyś wyszła na zewnątrz?
I mean, what would happen if you went outside?
Wiesz coby się stało, gdybyś teraz odszedł?
Do you know what'll happen if you walk away from all this?
Pewnie nie wiesz co by się stało, gdybyś zabił tego.
You don't know what'd happen if you killed this one.
Co by się stało, gdybyś zadzwonił na policję?
What would've happened if you'd called the police?
Co by się stało, gdybyś została?
What would have happened if you stayed?
Co by się stało, gdybyś im powiedziała?
What would happen if you told them?
Wtedy gdy siedziałam tam sama przy barze zastanawiałam się co by się stało, gdybyś tam wszedł.
When I was sitting there at the bar by myself I was thinking what would happen if you were to walk in.
Uważała, że ze strachu przed tym, co by się stało, gdybyś nie wyskoczył.
You were worried about what would happen if you didn't.
Pomyślałeś, co by się stało, gdybyś nie mógł go widywać, ponieważ siedzisz w więzieniu?
And have you thought about what would happen if you couldn't see your child because you're in prison?
Co by się stało, gdybyś przyznała się mu?
What do you think would have happened if... you'd shown interest in him?
Co by się stało, gdybyś nie spotkał nas wtedy na drodze?
What if you hadn't found us that night out on the road?
Naprawdę! Co by się stało, gdybyś zostawiła mnie samego w domu?
I mean, what could possibly happen if you left me home by myself?
Co by się stało, gdybyś ich nie zażył?
What happens when you don't take them?
Co by się stało, gdybyś z nami posiedziała?
What would happen if you had sat with us?
Coś by ci się stało, gdybyś raz na jakiś czas pocałował dziewczynę?
Would it kill you to kiss a girl every once in a while? Alone at last.
Co by się stało, gdybyś nie dał mi zastrzyków z prionami?
What would've happened if you hadn't given me those prion injections?
Więc co by się stało, gdybyś wysłała skargę na głównego chirurga?
So what would've happened if you had filed a complaint against your attending surgeon?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 50450. Pasujących: 53. Czas odpowiedzi: 379 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo