Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się tam dostać" na angielski

Zobacz także: możemy się tam dostać
Wyszukaj się tam dostać w: Definicja Synonimy
to get there
get inside
gotten there
get to it
getting in there
way in there
to get in there
to get up there
to go there
to get into
to get over there
to get down there
to enter

Sugestie

Musimy się tam dostać przed zaćmieniem.
We have to get there before the eclipse.
Dostaliśmy się tam dostać przed deplane.
We got to get there before they deplane.
Lecz musiałam się tam dostać... żeby zobaczyć porządek... zrozumieć doskonałość.
But I had to get inside... see the order... understand the perfection.
Powinna się tam dostać ponad godzinę temu.
She would've gotten there over an hour ago.
Mogło się tam dostać na tysiąc sposobów.
A thousand ways it could have gotten there.
Muszę się tam dostać, Robinie.
Look, Robin, I have to get there.
Długi spacer się tam dostać, ale doradztwo dźwięku.
Long walk to get there, but sound advice.
Autostrada 14 jest około mili stąd, i wiem jak się tam dostać.
Highway 14's about a mile away, and I know how to get there.
Po prostu powiedz jak się tam dostać.
Just tell me how to get there.
Wiem, jak się tam dostać.
I know how to get there.
Nie, muszę się tam dostać...
No, I need to get there...
Chce się tam dostać przed rozpoczęciem roku szkolnego.
I want to get there before the school year starts.
Jest na szczycie wzgórza, ale nie wiem, jak się tam dostać.
It's on top of the hill, but I don't know how to get there.
Musisz się tam dostać i je wyłączyć.
We have to get there and shut them off.
Nie, muszę się tam dostać.
No, I have to get there.
Jak uda nam się tam dostać, będziemy bezpieczni.
Okay, if we can make it to that slide over there, I think we'll be safe.
Jeśli moglibyśmy się tam dostać, powstrzymalibyśmy to.
If we could just get in there, we can stop this.
Oni naprawdę muszą się tam dostać.
They really need your help to get back.
Najpierw musi się tam dostać technik.
We've just got to get the exhibit officer in there first.
Walczysz o pozwolenie aby się tam dostać.
I've seen you fight for permission to get from above.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 993. Pasujących: 993. Czas odpowiedzi: 155 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo