Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się wydarzy, jeśli" na angielski

Sugestie

To, co się wydarzy, jeśli zawiedziesz.
It is what will come to pass if you should fail.
Zobaczyłaś co się wydarzy, jeśli on wygra.
You've seen what can happen if he wins.
Ale, to się wydarzy, jeśli czujesz obronę królowej Indii.
But, what happens if you use India to defend the Queen.
Nie wiem co się wydarzy, jeśli będę musiała przeszkodzić mężowi w zajęciach.
But if I have to interrupt my husband's class, I will never hear the end of it.
Wiem, co się wydarzy, jeśli Talibowie przejmą kontrolę nad krajem.
Because I know what happens when the Taliban control a state.
Wiesz doskonale jak ja, co się wydarzy, jeśli tożsamość Viknera zostanie odkryta przez naszych kolegów.
You know as well as I do what would happen if Vikner's identity was known by our colleagues.
Pokazaliśmy im, co się wydarzy, jeśli tego nie zrobią.
We showed them what would happen if they didn't.
Sądziłaś, że co się wydarzy, jeśli wyrazisz negatywne uczucia?
What did you think would happen if you expressed negative feelings?
Co się wydarzy, jeśli nie przyjmiemy tego podejścia, które z całego serca popieram?
What will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?
Nie, pytam co się wydarzy, jeśli zostanie w tym stanie dłużej niż 45 min.
No, I mean what happens if he stays like this longer than forty-five minutes?
Co według ciebie się wydarzy, jeśli... dowiesz się co to takiego i powiesz mu o tym?
What do you think would happen to you... if you found out what this something is and you told him?

Pozostałe wyniki

Nic z tego się nie wydarzy, jeśli panna Pope zostanie odbita.
None of which will come to light if Ms. Pope is extracted safely.
Nie powiedziałem nikomu, ponieważ się bałem co wydarzy się, jeśli to zrobię.
I didn't tell anyone, because I was afraid of what might happen if I did.
Nic się nie wydarzy, jeśli będziesz sobie tak tylko siedzieć w samochodzie.
Nothing's going to happen if you just sit here in your car.
Ale to się nie wydarzy, jeśli nie zapewnię sobie...
But it will not happen if I can't get...
Spojrz w jego oczy i powiedz: "Jeśli zrobisz to co ja chcę, może coś się wydarzy", nawet jeśli wiesz że to nigdy nie nastąpi.
I'd ask you not to tell the others about this spot, but none of them are talking to you. It's been a rough day, sir.
"Jeśli zrobisz to co ja chcę, może coś się wydarzy", nawet jeśli wiesz że to nigdy nie nastąpi.
"If you do what I want, maybe something'll happen," even though you know it never will.
Mysle, ze jesli cos sie nie wydarzy, jesli nie wyjdziemy, nie wytrzymam tego dtuzej.
I think if something doesn't happen soon... if we don't get out of here... I can't stand much more of this.
Chciałbym także podkreślić, że Szwecja, która położona jest blisko Finlandii, będącej w strefie euro, zastanawia się, co się wydarzy w Danii, jeśli w jesieni Dania ponownie sprawdzi, czy jej tzw. opcja wyjścia w odniesieniu do euro zostanie wycofana.
I also want to point out that Sweden, which lives close to Finland with its euro, is naturally wondering what will happen in Denmark if in the autumn Denmark tests again whether its so-called opt-out in relation to the euro will be withdrawn.
Bo się wydarzyło i wydarzy się ponownie, jeśli go nie powstrzymam!
It did already happen! It's about to happen again if I don't stop him!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3022. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 207 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo