Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się wykąpać" na angielski

Zobacz także: muszę się wykąpać
Wyszukaj się wykąpać w: Definicja Synonimy
take a bath
bathe
take a shower
go for a swim
go swimming
to shower
be bathed
get cleaned up
to wash
spots

Sugestie

Chciałem się wykąpać i skręciłem kostkę.
Twisted my ankle trying to take a bath.
Ale czasem musisz zaryzykować, jeśli chcesz się wykąpać.
But sometimes you have to take a chance, if you want to take a bath.
Pewnie chciała się wykąpać i poślizgnęła się...
She wanted to bathe surely and she slipped...
Tam będzie pani mogła się wykąpać i dostanie świeże ubranie.
There you may bathe and will be provided with fresh clothing.
Pewnie chcesz się wykąpać albo zdrzemnąć...
You probably want to take a shower or a nap.
Haczyk polega na tym, że musisz się wykąpać, mały.
The catch is that you've got to take a shower, little man.
Można przypuszczać, że pani ta miała zamiar się wykąpać.
One can only suppose that the lady was about to take a bath.
Tatko mówił, że szły... się wykąpać do odległego jeziora.
Dad told me they were going... to take a bath in a far away lake.
Jak wrócisz do domu, masz się wykąpać.
Take a bath when you get home.
Cały czas śpi w samochodzie ale w końcu będzie musiał się wykąpać.
Although he's sleeping in the car he still has to take a bath.
Ona nawet nie umie się wykąpać.
She can't even take a bath.
Pójdę się wykąpać w soku pomidorowym.
I'm going to go take a bath in tomato juice.
Wiem, że mam się wykąpać.
I know I have to take a bath.
Mogę się wykąpać, tęskniąc za tym wszystkim.
I can bathe, immersed in all of them.
Baba zorganizował te beczki... możesz się wykąpać w nich komfortowo
Baba has arranged for those drums... you can bathe in that comfortably.
Sądzicie, że... mogłabym się wykąpać?
Do you think... I could take a bath?
Chyba Barbie powinna się wykąpać, nie sądzisz?
I think Barbie needs to take a bath, don't you?
Więc jeśli będę chciała się wykąpać...?
So if I want to bathe .?
lnnym razem przyszła pracownica, żebym mogła się wykąpać.
I had the worker come back another time just so I could take a bath.
Weź mydło, umyj mi plecy i daj mi się wykąpać w spokoju.
Now rub this soap on my back and let me bathe in peace.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 183. Pasujących: 183. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo