Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "się zadawać z" na angielski

Wyszukaj się zadawać z w: Definicja Synonimy
hang with
hang around with
be friends with
hang out with
get involved with
be dealing with
to get mixed up with
hanging out with
mess with
associate with
fool around with
associating with
hanging with
Naprawdę chcesz się zadawać z Panem "Znalazłem mały palec"?
You really want to hang with Mr. "I found a pinky"?
Nikt nie chce się zadawać z dziwaczką.
Nobody wants to hang around with a weirdo.
Kochanie, nie powinieneś się zadawać z ludźmi, którzy cię biją.
Now sweetie, you shouldn't hang around with people who beat you.
Nadal możesz być Panem. Anty- prześladowczym kolesiem, i nadal możesz się zadawać z Dolenem jeśli chcesz.
You can still be Mr. Anti-bullying guy, and you can still be friends with Dolen if you want.
Przestań się zadawać z wampirami energetycznymi, bo wyssą z ciebie życie.
Hang around with those spirit snipers and they steal your light.
Nie powinieneś się zadawać z grupą Koshka.
You should not get involved with the Koshka brotherhood.
Nie możesz się zadawać z synem Chua.
I can't have you hanging with Ch'u's boy.
Dzięki Bogu że muszę się zadawać z takim fascynującym dżentelmenem jak ty.
Thank God I get to hang out with a fascinating gent like yourself.
Wiem, jak się zadawać z ludźmi.
I know dealing with the others.
Nie chcemy się zadawać z kolejnym wysoko postawionym dystrybutorem.
Look, we are not going to deal with another high-level distributor.
Nie chcę się zadawać z tymi oszustami.
I don't want to carry on with these little scams.
Dajcie spokój, przyłączyłam się, żeby móc się zadawać z naprawdę spoko laskami.
Come on, I joined this group so I could hang out with a bunch of really cool chicks.
Tak długo, aż przestanie się zadawać z nami.
As long as he doesn't end up messing with us.
Jest to potwierdzony fakt, że społeczeństwo nie chce się zadawać z glinami.
It's a proven sociological fact that the public won't commingle with cops.
Naprawdę chcesz się zadawać z tymi ludźmi?
You really want to hang out with those people?
Nie chcę się zadawać z szaleńcami.
But I don't want to go among mad people.
Nie chce się zadawać z takimi jak ja.
But we're trying not to get our hopes up.
Nie wolno wam się zadawać z Tracey Abernathy.
I don't want any one of you spending time with Tracey Abernathy alone.
Zaczęła się zadawać z brazylijskim malarzem, również wielkim artystą.
See, she'd taken up with a Brazilian painter, also a major artist.
Nie powinnaś się zadawać z ludźmi, którzy są mniej utalentowani niż ty.
You shouldn't hang around people who are less talented than you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 83. Pasujących: 83. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo