Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "siła" na angielski

Wyszukaj siła w: Definicja Synonimy
force
power
strength
effort
muscle
strong
powerful
gravity
driving
thrust

Sugestie

siłą 3614
175
43
42
Łącząca siła powstaje z wielkiego ducha który przepływa przez wszystkie żyjące istoty.
From the great spirit comes a unifying force that flows through all living things.
Tu działa o wiele potężniejsza siła.
There's a far more powerful force at work here.
Jest siła, której nie potrafimy zrozumieć.
There's a power that we can't begin to understand.
Prawdziwa siła może pochodzić tylko od Boga Wszechmogącego.
Real power can only come from the grace of God, the Almighty.
Żadna ludzka siła mu nie dorówna.
A man's strength is no match for it.
Ale kiedy wyeliminujesz przywódców, ich siła zmaleje.
But when you cut out the brains, the strength is useless.
Z każdym dniem jego życia moja siła będzie maleć.
For every day that he lives and grows, my force will weaken.
Merillia jest siła życia w morzu.
Merillia is the life force of the sea.
Pod ulicami miasta spoczywa pradawna siła, legendarne Piaski Czasu.
Beneath the streets of this city lies an ancient force, a container, holding the fabled Sands of Time.
Cała siła i wiara... Wolframa&Harta będą do twojej dyspozycji.
The full force and faith... of Wolfram and Hart will be at your disposal.
To najpotężniejsza siła w ludzkim świecie.
It is the most powerful force in the human world.
Zaatakował nas przeciwnik bardziej niebezpieczny niż jakakolwiek ludzka siła.
We have been invaded by an enemy far more lethal than any human force.
Czystość i siła powędrowała do Juliusa.
All the purity and strength went into Julius.
Nieznana, brutalna siła niszczy porządną rodzinę.
A violent, unknown force destroys a decent, ordinary family.
Niszcząca siła znajduje się w twoim zasięgu.
The ultimate destructive force is now within your grasp.
Jakaś siła nakręcała nas tego lata.
There was some force guiding us that summer.
To musi być jakaś siła przyciągania.
There has to be a force of attraction.
To naukowa siła, jak energia jądrowa.
It's a scientific force, like atomic energy.
Psychologia Bones, to bardzo potężna siła.
Psychology, Bones, is a very powerful force.
Jego bitwa była odważna jego siła...
His battle was a courageous one, and his strength...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3533. Pasujących: 3533. Czas odpowiedzi: 125 ms.

siłą 3614

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo