Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "siły powietrzne" na angielski

Wyszukaj siły powietrzne w: Definicja Synonimy
air force
airforce
Armia, marynarka, siły powietrzne.
Army, Navy, Air Force.
Najpierw musimy złamać siły powietrzne Kaddafiego i sparaliżować "Brata Przywódcę", jak lubi sam siebie nazywać.
First, let us break Gaddafi's air force and leave the 'Brother Leader', as he likes to call himself, paralysed.
Frankenstein został właśnie zaatakowany przez Francuskie siły powietrzne, i skopał im ich derričres.
Frankenstein has just been attacked by the French air force, and he's whipped their derrières.
Potem dowiaduję się, że podobno siły powietrzne USA zrzuciły bomby na Neak Luong.
And now there's a rumor that the U.S. Air Force dropped a bomb... or several bombs, on Neak Luong.
Włoskie siły powietrzne zaraz tu będą.
The Italian Air Force is coming.
Flota Japońska została zneutralizowana... a siły powietrzne opanowane.
Japan's Imperial fleet has been neutralized... its air force overpowered.
I czekasz trochę dłużej, ponieważ teraz siły powietrzne uczą wojska lądowe czekania.
And you wait a little bit longer, because this is the Air Force teaching the Army how to wait.
Nawet ich siły powietrzne są ohydne!
Even their Air Force is ugly!
Wczoraj rano Amerykańskie siły powietrzne odpaliły dwa pociski typu Cruise z bazy Swadley w Wielkiej Brytanii.
Yesterday morning the American air force launched two cruise missiles from Swadley air base in Great Britain.
To siły powietrzne, a "N" oznacza "Nellis".
It's Air Force, and the "N" stands for Nellis.
Najpierw opuściły Ligę Narodów... postanawiając odbudować swoją armię, marynarkę wojenną i siły powietrzne.
First, she left the League of set about rebuilding her army, navy and air force.
Według tego co mówili w radiu, zaatakowały nas Francuskie siły powietrzne.
According to the radio, we were attacked by the French air force.
Dane i zdjęcie wykonane dziś w nocy przez siły powietrzne, pokazują, że jest to oryginalny statek pilotowy.
From the data, and that picture the Air Force took tonight, - this is the original pilot ship.
Inne informacje: firma ta zajmuje się konserwacją różnych samolotów, w tym MI-171, używanych przez siły powietrzne IRGC.
Other information: this company maintains various aircraft including MI-171, used by Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Air Force.
Armia, marynarka, siły powietrzne.
I exercise, navy, Air Force.
Jestem, w innym wypadku, siły powietrzne by go zestrzeliły, gdyby sądzili, że ma zamiary terrorystyczne.
The air force would've splashed him... if they thought he had terrorist intent.
Amalah ledwo stać na siły powietrzne, a co dopiero na pociski.
Amalah barely has an air force, let alone a missile program.
Dwie noce temu, Izraelskie siły powietrzne były w powietrzu czekając na rozkaz ataku na cele wewnątrz Iraku.
Two nights ago, the Israeli air force was in the air waiting to attack targets inside Iraq.
Po tym, jak zdjęliśmy ich siły powietrzne, większość jego ludzi zdezerterowało.
After we took out his air force, the majority of his men deserted.
Jako minister obrony miała do dyspozycji oddziały pancerne, siły powietrzne itd.
And the Defense Minister - she had the tank corps and Air Force and so forth.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 241. Pasujących: 241. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo