Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "siatkówka" na angielski

Wyszukaj siatkówka w: Definicja Synonimy
retina
volleyball
netball
Wyodrębniliśmy tylko to, co siatkówka robi z zestawem równań.
We've just abstracted what the retina's doing with a set of equations.
Skanując swoją siatkówkę przez płaszczyznę poziomą, którą widzicie w tym małym rogu, otrzymałem to: po prawej stronie moja siatkówka jest idealnie symetryczna.
If I scan my retina through the horizontal plane that you see there in the little corner, what I get is the following. On the right side, my retina is perfectly symmetrical.
To jest tenis stołowy, nie stołowa siatkówka.
The game is called table tennis, not table volleyball.
Damska siatkówka ma połowę naszego budżetu, a nie sprzedali nawet 1/4 biletów.
Women's volleyball has half the budget ours does, but they don't even have a quarter of the ticket sales.
To nie siatkówka, Bolly!
This is not netball, Bolly!
Ale werbalna siatkówka to nie jest mój ideał związku.
But verbal volleyball is not my idea of a relationship.
Ok, to zostaje nam Disney na lodzie i kobieca siatkówka.
Okay, that leaves Disney On Ice and women's volleyball.
Ta gra nosi nazwę siatkówka panowie.
The name of the game is volleyball, gentlemen.
[Oczy (siatkówka, nerw wzrokowy) i powieki]
[Eyes (retina, optic nerve) and eyelids]
51 dni 52 dni: Kształtują się siatkówka, nos i palce.
51 Days 52 Days: Developing retina, nose and fingers
Siatkówka plażowa, półnagie dziewczyny kręcące sie po piasku.
Beach volleyball with half-naked girls writhing in the sand.
Moja siatkówka była odklejona.
My retina was detached.
To nie siatkówka plażowa.
This isn't beach volleyball.
Odwarstwiona siatkówka w lewym oku.
Torn retina, left eye.
To nie siatkówka plażowa. Czyżby?
This isn't beach volleyball.
Cel: siatkówka i koszykówka
Objective: Volleyball and Basketball
Tęczówka, soczewki, siatkówka...
The iris, lens, retina,
Tęczówka, rogówka, siatkówka.
Iris, cornea, retina.
A siatkówka, dostaje wał.
And volleyball gets the shaft.
Może jakiś siatkówka w basenie.
Maybe some volleyball in the pool.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 54. Pasujących: 54. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo