Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "siebie samego" na angielski

Wyszukaj siebie samego w: Definicja Synonimy
himself
itself
thyself
yourself myself
oneself
self

Sugestie

Uznaje uniewinnienie Hogelanda za oskarżenie siebie samego.
He sees hogeland's acquittal as an indictment of himself.
Honor to dar dla siebie samego.
Honour is the gift a man gives himself.
Styl nie może dziedziczyć z siebie samego.
A style cannot inherit from itself.
Wniosek taki może złożyć producent dla siebie samego lub dla siebie samego wraz ze wszelkimi powiązanymi z nim przedsiębiorstwami.
Such application may be made by a manufacturer in respect of itself or in respect of itself together with any of its connected undertakings.
Mężczyzna jest odpowiedzialny tylko za siebie samego.
A man is only responsible to himself.
Pozwalając tym ludziom wykupić cząstkę królestwa, pan Cromwell upewnia się co do ich lojalności względem króla i siebie samego.
By allowing these new men to buy a stake in the kingdom, Mr. Cromwell makes sure of their loyalty To the king and to himself.
Eli będzie zeznawał przeciwko mnie, by ratować siebie samego.
Eli will testify against me to save himself the best he can.
Mój przyjaciel jest zdany na siebie samego.
My friend is just beside himself.
Nigdy nic nie zrobił dla nikogo, z wyjątkiem siebie samego.
He's never done anything in his whole life for anybody but himself.
Kelly Robinson wyszedł z bardzo egzotycznym wyzwaniem wobec siebie samego.
Kelly Robinson has come up with an exotic new challenge for himself.
Potrafił ocalić innych od śmierci... ale nie siebie samego.
He could save others from not himself.
Urgo tworzy obraz siebie samego, na który oni odpowiadają.
Urgo is creating an image of himself that they're responding to.
Fry rzeczywiście ochronił Leelę, strasznym kosztem dla siebie samego.
Fry did, in fact, save Leela, though at a terrible cost to himself.
Co przyszedł powiedzieć na siebie samego?
What'd he have to say for himself?
To zależy od tego, kim był... i jak widział siebie samego.
Well, at this scale, it depends on who he was and how he saw himself.
Wolę zostawić go na ulicy i dać mu troszczyć się o siebie samego.
I'd rather put him out on the streets and let him fend for himself.
W tamtych czasach twój ojciec pracował już dla siebie samego.
Those days, your father was working for himself.
Może Allen wrzucił jakieś fotki siebie samego rozebranego przed lustrem.
Maybe Allen put some new photos of himself naked in front of the mirror.
Stanowił zagrożenie dla siebie samego dlatego został skuty.
He was a danger to himself, that's why we cuffed him.
Wyrazi zgodę, żeby ratować siebie samego.
He'd do it just to save himself.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 454. Pasujących: 454. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo