Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "siniak" na angielski

Ma dość brzydki siniak na szczęce.
He's got a pretty nasty bruise on his jaw.
Widzisz, duży siniak obejmuje całą stronę twarzy.
See, a large bruise covers the entire side of his face.
Został zamaskowany przez siniak z upadku.
It was initially masked by the bruising from the fall.
Uszkodzony kręgosłup, siniak na klatce piersiowej.
Broken spine, bruising to the upper torso.
Tu jest przedśmiertny siniak, niedaleko złamania.
There's a perimortem bruise near the depression fracture.
Ma też brzydki siniak na żebrach.
He's also got a nasty bruise on his ribcage.
Wcześniej widziałam stary siniak na ręce.
Earlier, I saw an old bruise on your arm.
Guz na głowie i nieduży siniak.
Just the one bump on her head and a pretty big bruise.
Odkąd tu przybyłam wygląda jak jeden wielki siniak, a to było już dzień po tym wydarzeniu.
She still looked like a big bruise when I got here, and that was already, like, the day after.
Ten siniak pochodzi od rękojeści, więc ostrze weszło całe.
This bruise came from the hilt, so the blade went all the way in.
Długi siniak tutaj, jakby morderca zacisnął ręce wokół jej szyi.
Long bruise there, as if the killer had his arm around her neck.
Ten siniak, na jego policzku ma co najmniej tydzień.
That bruise on his cheek's a week old.
Ten siniak nie jest wystarczająco specyficzny by zidentyfikować but.
This bruise is not specific enough to identify the shoe.
To wyjaśnia siniak Jasona na posterunku.
Explains Jason's bruise in P.D.
Bo ten siniak na ręce wygląda, jakby Cię ktoś chwycił... Mocno...
'Cause this bruise on your arm, it looks like someone grabbed you, hard.
Burnside powiedział, że tej samej nocy pojawił się siniak na jej policzku.
According to Burnside, it was the same night she got that bruise on her cheek.
Cóż to nie złamanie, jedynie brzydki siniak.
Well, it's not broken, just a bad bruise.
Chciała wiedzieć, jak wielki jest siniak.
Wants to know how bad the bruising is.
Dziwny siniak na twojej szyi i twoje kiepskie wytłumaczenie.
The weird bruise on your neck and a bad excuse from you.
Dwa pęknięte żebra i duży, obrzydliwy siniak.
Couple cracked ribs and a big, disgusting bruise.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 238. Pasujących: 238. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo