Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "siniec" na angielski

bruise
stripe
Coffee, widzisz ten siniec na szyi Parchera?
Coffey, see that bruise on Parcher's neck?
Kiedy pas, którym byłeś przypięty, naprężył się, spowodował głęboki siniec wokół jelita.
When the seatbelt you were wearing tightened, it caused a deep bruise around your intestine.
To jakby siniec z promienistymi żyłkami.
It's like a bruise with veiny strands.
Zauważyłem, że pan Nightingale ma siniec na policzku...
Anyways I noticed Mr. Nightingale had a bruise on his cheek.
Nie możemy zrobić żadnego ujęcia dopóki siniec nie zejdzie.
We can't shoot a thing until the swelling goes down.
Z tyłu ma wielki siniec, ale nie mógł spowodować śmierci.
But it wasn't severe enough to have been fatal.
To jakby siniec z ostrymi kosmykami.
it's like a bruise, with veiny strands.
Miałaś siniec koło ucha, a kiedy dzwoniłaś, wydawałaś się przerażona.
You had a bruised ear, when you called me you were hysterical.
Widzisz siniec jest szerszy wokół węzła, prawda?
You see the... the bruising is wider around the ligature, isn't it?
Zaczal siniec bardzo szybko.
He just went sour real fast.
Skąd masz taki siniec?
Where'd you get the mouse?
Wielki siniec na czole.
Does it ring a bell at all?
Jak pielęgniara zobaczy siniec albo szczerbę to po ptakach.
Nurse comes in and she got a shiner or less some teeth, jig's up.
Nie trzeba być spostrzegawczym, by zauważyć ten dziwny siniec na twojej szyi.
I couldn't help noticing the patch around your neck.
Dziennikarz opowiada, że kilka razy uderzono go nerki, wykręcono ręce. Miłana, którą wywlekano z samochodu nie zważając, że miała zapięty pas, ma siniec na ręce.
As for the charge, I can say that I did not commit the offense which I am accused of, as I had never leased or sold my equipment. I used it as a working tool, he said.
Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli: Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa: Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!
And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.
oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec.
Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
"Odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec".
"He shall give life for life eye for eye tooth for tooth, hand for hand foot for foot, burn for burn wound for wound, strike for strike."
To siniec. John, to nic takiego.
John, it's nothing.
Z tyłu ma wielki siniec, ale nie mógł spowodować śmierci.
She has a perimortem bruise on the back of her neck here, but it wasn't severe enough to have been fatal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo