Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skórka" na angielski

Wyszukaj skórka w: Definicja Synonimy
skin
peel
rind
crust
Graveling

Sugestie

skórką 110
Teraz skrzydełka, pierś i skórka.
Off go the wings, breast and skin.
Chrupiąca skórka, mięsko delikatne, soczyste... nie za tłuste.
Crispy skin, tender meat, juicy... yet not greasy.
Będzie schodziło jak skórka z banana.
Sure. We'll just peel them like bananas.
Produkty uzyskiwane w procesie przetwarzania świeżych owoców i warzyw (w tym skórka, całe cząstki owoców/warzyw i ich mieszanki).
Products obtained when processing fresh fruit and vegetables (including peel, whole pieces of fruit/vegetables, and mixtures thereof).
skórka białożółta, w razie potrzeby z powłoką serową
white to yellow rind, if required with cheese coating
Dla mieszkańców jedynym państwem To rozważ skórka jeden z cztery główne grupy żywności.
For residents of the only state that consider rind one of the four major food groups.
Miękki, ziarnisty miąższ i twarda skórka świeżych fig maczanych w miodzie.
The pulpy seeded flesh, and firm skin of a fresh fig dipped in honey.
Sucha skórka tworzy się w miarę dojrzewania sera.
As the cheese matures, a dry rind forms.
Miąższ owoców musi być w idealnym stanie, a skórka wolna od szorstkich ordzawień.
The flesh must be perfectly sound, and the skin free from rough russeting.
Potrzebna mi woda, trzy miski i starta skórka z cytryny.
I need a water, three bowls and a lemon peel.
Nie chodzi tylko o kształt, - jeszcze ta skórka...
It's not just the shape, it's the skin...
szczególnie gładka, bardzo cienka skórka w jasnożółtym kolorze;
particularly smooth, very fine rind, pale yellow in colour;
Potrzebujesz więcej olejku, Panie niedobra skórka?
You need some lotion, Mr Bad Skin?
Dodatkowo, dopuszcza się 20 % wiśni i czereśni bez szypułek pod warunkiem że skórka nie jest uszkodzona i nie nastąpił poważny wyciek soku.
In addition to this, 20 % of cherries without stem are allowed provided that the skin is not damaged and there is no severe leakage of juice.
To jak skórka od banana na samym starcie.
A banana peel on the tarmac.
Nadal myślisz, że to będzie skórka od banana?
Still think it's a banana peel?
"skórka" oznacza zarówno skórkę przylegającą lub nie do miąższu pomidora lub występującą luzem w pojemniku.
'peel' means both peel adhering or not adhering to the tomato flesh and peel found loose in the container.
skórka sera włączona do analiz próbek (tak/nie, jeśli tak, to także odsetek, o ile dostępny);
Cheese rind included in the specimen analyses (yes/no, if yes then also proportion if available);
Dopuszczalny jest brak szypułek pod warunkiem że skórka nie jest uszkodzona i że nie nastąpił poważny wyciek soku w przypadku wiśni oraz czereśni rodzaju 'Picota' lub równoważnych nazw, które w sposób naturalny tracą szypułki przy zbiorze.
Missing stems are allowed provided the skin is not damaged and there is no severe leakage of juice in the case of sour cherries and cherries of the type "Picota" or equivalent denominations, which naturally lose the stem at harvest.
Badania należy przeprowadzić w odniesieniu do produktów roślinnych, których skórka jest albo niejadalna (takich jak melony, banany), albo jest bardzo rzadko w całości spożywana przez konsumentów (jak owoce cytrusowe).
These studies shall be provided for plant products where the peel is either inedible (such as melons, bananas) or is very rarely entirely eaten by consumers (such as citrus fruit).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 142. Pasujących: 142. Czas odpowiedzi: 64 ms.

skórką 110

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo