Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skończony" na angielski

Zobacz także: jesteś skończony
Wyszukaj skończony w: Definicja Synonimy
finished
done
over
screwed
blistering
goner
complete
completed
ruined
doomed
fucked

Sugestie

Kiedy zobaczyłem skończony produkt, wyglądał dobrze.
When I saw the finished product, he looked good.
Jeśli zakwestionujesz elekcję, będziesz skończony.
If you contest this election, you'll be finished.
Gdyby jej ojciec się dowiedział, byłbym skończony.
If her father ever found out, I would have been done.
Rok pierwszy, Bóg jest skończony.
Hail, Satan! - The year is One and God is done!
Bo biznes z koszulkami jest skończony.
We did. 'Cause our t-shirt business is over.
Gdybym doznał kontuzji pleców nosząc tak ciężkie rzeczy, to byłbym skończony jako mężczyzna.
If I injure my back carrying such a heavy object, life for me as a man will be over.
Kostium będzie skończony przed twoją następną misją.
Your new suit will be finished before your next assignment.
Luke, odkryj kombinację a Dan będzie skończony.
Luke, find the combination and Dan is... finished.
Ale Keller Zabel jako niezależny bank inwestycyjny jest skończony.
But Keller Zabel as an independent investment bank is essentially finished.
Kiedy skończony, potrzebuję otworzyć to.
When finished, I need to open it.
Jeśli pozwolisz mu spaść, będziesz skończony.
If you let him fall, you're finished.
Bo w przeciwnym razie będziesz tu skończony.
'Cause if you don't, you're finished here.
Wrócicie o północy i jestem skończony.
You guys come back at midnight tonight, and I am finished.
Może kiedy ten projekt będzie skończony...
Well, maybe when the project's finished...
Za kilka tygodni chór będzie skończony.
In a few weeks Glee Club will be finished.
Będę skończony, jeśli Sheila zacznie pracować.
If Sheila starts working again, I am finished.
Też jestem skończony, obawiam się.
I fear that I, too, am finished.
Kiedy zdobędziemy kontrolę nad energią wasz kraj będzie skończony.
With our control over energy your country is finished.
Jeśli Francuzi podejdą wystarczająco blisko, by abordować, będzie skończony.
If any of the Frenchmen get close enough to board her, -she's finished.
Powiedzieli mi, że jestem kaput, skończony, zużyty.
They told me I was kaput, finished, all washed up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 760. Pasujących: 760. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo