Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skończyć" na angielski

Wyszukaj skończyć w: Definicja Synonimy

Sugestie

Spróbuję go skończyć zanim dzisiaj wyjdziemy.
I'm trying to finish it before we go out tonight.
Po pierwsze pozwolimy im skończyć występ.
Now, we agreed to let them finish their show first.
Zrobię błyskawiczne odtrucie, by skończyć z uzależnieniem.
I'll do an ultrarapid detox... and end his addiction today.
Kiedy Sammy Grigio wywołał Jimmiego, powinni skończyć.
The minute Sammy Grigio used Jimmy's name, it should've been end of story.
Ktoś musi tu przyjść i skończyć to.
Somebody needs to get up there and stop it.
Musiał skończyć się zachowywać jak dzieciak.
He had to stop acting like a kid.
Jednym telefonem mógłbym skończyć twoją karierę.
I could finish your career with one phone call.
Hernandez chce skończyć w pierwszym starciu.
Clearly, Hernandez wants to finish in the first round.
Podziwiam twój entuzjazm, ale pozwól mi skończyć.
Well, I admire your enthusiasm, but you didn't let me finish.
Więc jeden z nas mysi skończyć rekonfigurację nadajnika.
Then one of us will have to finish reconfiguring the transmitter.
Lepiej będzie skończyć te prawnicze sprawy.
I'll be better when we finish this legal stuff.
Porozmawiamy później, pozwól mi skończyć badanie.
Let me finish my exam, and we'll talk later.
Pociąg nie zawraca żeby skończyć robotę.
A freight train don't back up and finish the job.
Nigdy nie wróci, by skończyć pracę.
Look, obviously he is never going to come back and finish the job.
Walczymy by skończyć się upokorzenie i morderstwo z...
We are fighting to end the humiliation and murder of...
Moskwa postanowiła skończyć na razie eskalację przemocy.
Moscow's decided to end the escalation of violence for now.
Przepraszam, musiałem skończyć 1.500 słów dla Empire.
Sorry, I had to finish 1500 words for Empire.
Żadnych problemów, ale pozwólmy mu skończyć.
I think we're okay, but we'll let him finish.
Nie pozwoli nam skończyć przygotowań do biopsji.
He won't let us finish prepping him for the biopsy.
Mógłbym je skończyć, ale potrzebuję czasu.
I could finish it, but it's going to take time.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7303. Pasujących: 7303. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo