Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skorpion" na angielski

Wyszukaj skorpion w: Definicja Synonimy
Smaczny skorpion nie będzie dla niego.
The juicy scorpion won't be for him.
Brzegiem rzeki szedł skorpion chcąc się dostać na druga stronę.
A scorpion was walking along the bank of a river wondering how to get to the other side.
Skorpion i Ryba pasują do siebie.
Scorpio and Pisces understand each other.
Założę się, że twoja Wenus to Skorpion.
I bet your Venus is in Scorpio.
Jesteś tak skłonna do zmiany swej natury jak skorpion.
You're no more capable of changing your nature than a scorpion.
Ten skorpion zaopiekuje się twoją córką.
This scorpion will sting your daughter.
Możliwe że morski skorpion jest jedynym gatunkiem który wyzwala agresję.
It could be that the Sea scorpion is the one species that triggers its fight response.
Poza tym morski skorpion jest inteligentniejszy, niż to wygląda.
The Sea scorpion is also more intelligent than it looks.
Mieszka tam facet, który się nazywa chłopak-skorpion.
There's a fellow who lives up here, calls himself Scorpion Boy.
Wypimy za nich, Wypijmy za prawdziwą miłość, tam gdzie upadły żaba i skorpion.
And in their name, let's drink to true love, where a toad and scorpion fell.
Proszę, powiedz mi, że żaden gigantyczny skorpion kręci się po Beacon Hills.
Please tell me that doesn't mean there's a giant scorpion running around Beacon Hills.
Jeśli nadejdzie dzień, gdy mój mały skorpion zostanie pokonany, jeśli Bóg zupełnie go opuści, tylko wtedy może ją otworzyć.
If ever the day comes when my Little Scorpion is crushed and beaten, if her God deserts her completely, only then does she open it.
"czerwonooki skorpion" orzeł z rozpostartymi skrzydłami
"The red-eyed scorpion"The spread-winged eagle
Jeden zaginiony, martwy, nagi lokaj, Jeden gospodarz z nożem rzeźnickim w plecach, i jeden jadowity skorpion pełznący po naszej pościeli.
We have one missing, dead, naked butler... one host with a knife in his back... and one scorpion crawling up our sheets.
Proszę zobaczyć jak się zmieniają: słodka jak cukierek... gruba jak krowa... radioaktywny skorpion!
Watch the as a button... fat as a cow... radioactive scorpion.
Skorpion i żaba spotkali się nad brzegiem strumyka.
A scorpion and a frog meet on the bank of a stream.
Nefrytowy Skorpion chce, żebyś wzięła klejnoty...
The Jade Scorpion wants you to get the jewels.
Ciężko było dotrzymywać obietnicę złożoną Pannie Skorpion.
It was difficult keeping my promise with Miss Scorpion.
Muszę to zrobić dla Panny Skorpion.
I have to do it for Miss Scorpion.
Ojcze, wielki Król Skorpion to naprawdę wynajęty morderca.
You see, Father, the great Scorpion King is really just a hired killer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 441. Pasujących: 191. Czas odpowiedzi: 169 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo