Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skrót" na angielski

Wyszukaj skrót w: Definicja Synonimy
shortcut
short
abbreviation
acronym
initials
shorthand
short-cut
hash
mullet
stand for
a summary
Znajomy podał mi wyimaginowany skrót, bardzo tego pożałuje.
A friend gave me a bogus shortcut, But he is going to feel real bad about it.
Możesz przypisać specjalny skrót klawiszowy do uruchamiania Twojego programu.
You can assign a special keyboard shortcut to launch your program.
Jestem Rome, to skrót od Romeo.
I'm Rome, short for Romeo.
To jest skrót od Cornelius Orsak.
That's short for Cornelius Orsak.
Może "SL" to jakiś skrót wewnątrzwydziałowy.
Maybe "SL" is some sort of departmental abbreviation.
VKM ma przedstawiać pełną nazwę lub skrót nazwy posiadacza pojazdu, w możliwie rozpoznawalny sposób.
The VKM is representation of the full name or abbreviation of the vehicle keeper, if possible in a recognisable manner.
Musi być jakiś skrót albo wskazówka.
There has to be some shortcut or clue.
Znam pewien skrót wzdłuż Ścieżki Diabła.
I know a shortcut around Devil's Staircase.
Musisz znać, niesamowity skrót nad wodę.
You must know an amazing shortcut to the water.
To skrót od WODA I POTĘGA.
That's short for Water and Power.
Informacja ta może być skrócona, jeśli skrót umożliwia identyfikację tej osoby i jej adresu.
Such information may be abbreviated in so far as the abbreviation makes it possible to identify that person and his address.
Ręcznie wywołaj uzupełnianie poleceń, zazwyczaj poprzez skrót powiązany z tą akcją.
Manually invoke command completion, usually by using a shortcut bound to this action.
Albo B.B, skrót od Bobby Bedi.
Or B.B, short for Bobby Bedi.
To skrót Sama, po wszystkim.
He's shortcut Sam, after all.
Ma na imię Ogie, to skrót od Oklahoma.
That guy, his name is Ogie, short for Oklahoma.
Znam każdy skrót w okolicach centrum.
I know every shortcut in the metro area.
Powiedziałem jej, że znam skrót dzięki któremu znajdziemy broń, ponieważ ta sytuacja była dla niej bardzo poważna.
I told her I know the shortcut to come to that place so we can get a gun, because she seemed very serious about this gun situation.
Nasze listy do głosowania zawsze zawierają skrót PSE/PPE-DE.
Our voting order lists always contain the abbreviation PSE/PPE-DE.
Nie sądzę, żeby to był skrót.
This is becoming the long cut, not the shortcut.
Możesz przywrócić przypisany skrót do wartości Brak, używając przycisku:.
You can reset the shortcut to None by using this button:.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 930. Pasujących: 930. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo