Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skrzynia biegów" na angielski

Wyszukaj skrzynia biegów w: Definicja Synonimy
gearbox
transmission
gear box

Sugestie

Ponieważ była to najlepsza skrzynia biegów jaką znaleźli
Because that was the best gearbox they could find?
Podczas pomiarów skrzynia biegów musi znajdować się w położeniu neutralnym.
During the measurements the gearbox must be in neutral gear.
Skórzana tapicerka, automatyczna skrzynia biegów, maksymalna prêdkoœæ 120.
It's got full leather, automatic transmission, top speed of 120.
Właśnie się dowiedziałam, że padła skrzynia biegów w moim aucie.
Just found out my transmission's totally shot.
Wskaźnik skrzynia biegów "w pozycji neutralnej"
'Gear box in neutral' indicator
Najlepsza rzecz w tym, że każda skrzynia biegów jest uszyta pod konkretny silnik
But the best thing about it is that each gear box is tailored to work with a specific engine.
Jeżeli skrzynia biegów ma więcej niż cztery przełożenia, wykorzystywany musi być trzeci bieg.
If the gearbox has more than four ratios, third gear must be used.
Automatyczna skrzynia biegów wyposażona w ręcznie sterowaną dźwignię zmiany biegów.
Automatic gearbox fitted with manual selector.
Ręczna lub półautomatyczna skrzynia biegów, zob. tabele 1 i 2.
Manual-shift or semi-automatic gearbox, see Tables 1 and 2.
PM = skrzynia biegów w położeniu neutralnym, sprzęgło włączone.
PM = gearbox in neutral, clutch engaged.
Jest swego rodzaju radość w rzeczy, które po prostu działa bardzo dobrze, jak to skrzynia biegów.
There's a sort of joy in things that simply work really well, like this gearbox.
Silnik musi pracować w normalnej temperaturze eksploatacyjnej, a skrzynia biegów, gdy jest zainstalowana, musi znajdować się położeniu neutralnym.
The engine must function at its normal operating temperature and, where a gearbox is fitted, must be in neutral.
Dodge shadow, rocznik '87, skórzana tapicerka, nowe klocki hamulcowe, nowa skrzynia biegów, tylko 75.000 mil przebiegu.
1987 dodge shadow with leather interior, new brake pads, a new transmission, only 75,000 miles on it.
Wiesz, że twoja skrzynia biegów mimowolnie wrzuca na trójkę?
Did you know your transmission slips a bit in third?
Jednakże jeśli skrzynia biegów wbudowana jest do silnika moc powinna być mierzona w kołnierzu wału wyjściowego skrzyni biegów.
However, where a gearbox is incorporated into the engine, the power shall be measured at the gearbox output flange.
układu przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynia biegów itd.).
the transmission system (clutch, gearbox, etc.)
W dniu 3 września 2007 r., który był ustalonym terminem dostawy, zamówiona w dniu 26 maja 2006 r. skrzynia biegów była niegotowa.
On 3 September 2007, the date agreed for delivery, the gearbox ordered on 26 May 2006 was not ready.
W dniu 18 stycznia 2008 r. dostawca potwierdził, że skrzynia biegów będzie natomiast dostarczona w lutym 2008 r., tj. sześć miesięcy po pierwotnym terminie dostawy.
The supplier confirmed on 18 January 2008 that the gearbox would instead be delivered in February 2008, i.e. six months later than the initial delivery deadline.
Manualna skrzynia biegów w aucie GT?
Manual gearbox, really in a GT car?
Ale kiedy sensory wykryją że tylne koła nie są w stanie sobie poradzić mała skrzynia biegów z przodu silnika, zasilana przez korby zasila przód. to fantastycznie skomplikowane rozwiązanie
But, when sensors detect that the rear wheels are unable to cope a small gearbox at the front of the engine, powered by the crank itself, is energized It is a fantastically complicated solution
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 101. Pasujących: 101. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo