Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skrzynka pocztowa" na angielski

Wyszukaj skrzynka pocztowa w: Definicja Synonimy
mailbox
post office box
postbox
P.O. box
PO Box
any mailboxes
Zauważyłem, że pańska nowa skrzynka pocztowa jest zdejmowalna.
Notice that your new mailbox out there is removable.
Niezniszczalna skrzynka pocztowa, która podbija nasz kraj!
The indestructible mailbox that is taking the nation by storm!
Wygląda jak, cholerna, skrzynka pocztowa.
He looks like a bloody postbox.
Rybacy, którzy pragną zakwalifikować swoje narzędzia połowowe do kategorii "najlepsza dostępna technika lub praktyka połowowa" muszą złożyć wniosek o pisemne potwierdzenie przez właściwy organ w Ministerstwie Spraw Gospodarczych, Rolnictwa i Innowacji, skrzynka pocztowa 20401 EA Haga, Niderlandy
Fishermen who want to apply for a qualification of their gear as 'best available technique or fisheries practice' have to apply for a written confirmation by the competent authority with the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, Postbox 20401 EA The Hague, the Netherlands
Łapie każdy pociąg "L", przystanki autobusowe, i skrzynka pocztowa w Chicago.
He's hit every "l" train, bus stop, and mailbox in Chicago.
6 - 1 rozszerzenie wyjścia + 1 5- pojemnikowa skrzynka pocztowa
6 - 1 Output Expander + 1 5-Bin Mailbox
6 - 1 5- pojemnikowa skrzynka pocztowa + 1 rozszerzenie wyjścia
6 - 1 5-Bin Mailbox + 1 Output Expander
8 schowkowa skrzynka pocztowa (tryb skrzynki pocztowej)
8 Bin Mailbox (Mailbox mode)
Skrzynka pocztowa dla Stacy Trzcina jest pełna.
Mailbox for Stacy Reed is full.
Skrzynka pocztowa departamentu i indywidualny adres e-mail osoby wymienionej w kolumnie 130.
Department's mailbox and individual e-mail address of the person named in Column 130.
To jest czarna skrzynka pocztowa.
This is the black mailbox.
Wirtualna skrzynka pocztowa (administrator)
Virtual Mailbox (Administrator)
Wirtualna skrzynka pocztowa (użytkownik 2)
Virtual Mailbox (User 2)
8 schowkowa skrzynka pocztowa (zasobnik- separator- kolator)
8 Bin Mailbox (Stacker-Separator-Collator)
Wspólna skrzynka pocztowa dla wiadomości dotyczących zawiadomień -
Common mailbox for notification messages -
To jej skrzynka pocztowa.
This is her mailbox.
Tu będzie twoja skrzynka pocztowa.
That's where your mailbox will be.
Skrzynka pocztowa 2 (wydrukiem w dół)
Mailbox 2 (Face Down)
Skrzynka pocztowa 2 (twarzą w dół)
Mailbox 2 (Face-Down)
Żadnych notowań w okolicach Nowego Jorku, a adres to skrzynka pocztowa w Jersey.
No listing in the Tri-State area, and the address is a PO box in Jersey.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 70. Pasujących: 70. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo